تصویر برگزیده

در واکنش به جنایات اخیر صهیونیست ها در غزه؛

مرگ و نفرین بر محافل حقوق بشری

آرتنا: «مجید مجیدی» در واکنش به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و کشته و مجروح کردن مردم به دفاع آن گفت: مرگ و نفرین بر محافل حقوق بشری که چشم و گوششان کر شده و نمی بینند.

zoom
مرگ و نفرین بر محافل حقوق بشری

نوشته: مجید مجیدی

سرزمینی را می شناسم که به وسعت یک تاریخ به آن ظلم شده… سرزمینی را می شناسم که سلاح شان ایمان به خداست، در مقابل بمب ها و موشک ها سینه شان را سپر می کنند. پناهگاهی ندارند در هنگام بمباران های وحشیانه اهریمنان. سرزمینی را می شناسم که در ماه ضیافت خدا بر سر سفره ی سحر و افطارشان بمب های ویرانگر است.
مردم این سرزمین به راستی در این ماه میهمان خدا هستند و با شهادتشان برای ابد میهمان خدا خواهند بود.سرزمینی را می شناسم که نوجوان آن را به جرم دفاع از سرزمین اشغال شده اش زنده زنده او را در آتش می سوزانند. مرگ و نفرین بر محافل حقوق بشری که چشم و گوششان کر شده و نمی بینند این همه ظلمی را که به یک ملت می رود، حتما از نگاه بی فروغ آنها این همه زن و کودک بی دفاع که کشته می شوند انسان نیستند!
البته روی سخن من نه محافل حقوق بشری. نه دولت های غربی و نه عربی که اگر غیرتی داشتند امروز صهیونیزمی نبود، بلکه روی سخن من مردم آزاده جهان است. چطور می توان شاهد بود که ده ها تن بمب بر سر ملتی بی دفاع و مظلوم ریخته شود و جهان در یک سکوت مرگبار فرو رود!
چگونه می توان پیکر بی جان و آغشته به خون کودکان بی دفاع را دید و سکوت کرد! بیاییم همگی ندا دهیم که مردم غزه آغوش ما پناه شماست. به آنها بگوییم که این تصاویر کودکان آغشته به خون در حافظه تاریخی ما می ماند و دلهایمان برای همیشه نسبت به غاصبان و جلادان صهیونیزم پر از نفرت باقی خواهد ماند. و در آخر به مردم غزه بگوییم ما در کنار شما هستیم دلهای مان با شماست و به شما به خاطر پایداری و استقامتتان و شجاعتتان درود می فرستیم...»

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید