ماه رمضان
تصویر برگزیده

شعرخوانی استاد «مومن قناعت نام» شاعر تاجیک در محضر رهبر انقلاب

از خلیج فارس می‌آید نسیم فارسی

آرتنا: نام «مومن قناعت نام» شاعر فارسی‌گوی تاجیک همواره به عنوان نمادی از خردورزی و حکمت در ادبیات معاصر تاجیکستان محسوب می‌شود.

zoom
از خلیج فارس می‌آید نسیم فارسی

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، استاد «مومن قناعت نام» همواره با شناخت اوضاع ایدئولوژی و سیاسی زمان خویش موضوع‌هایی را برای پرداختن انتخاب کرده است که کمتر تحت تاثیر آفت روزمرگی و شعار‌های ایدئولوژیک قرار گرفته تا بقای آنها به عنوان یک ارزش ادبی در آینده دور، پایدار باشد.

درد هویت و اصالت ملی، دغدغه اصلی شاعر در تمام آثار اوست.

او این شعر را در محضر رهبر انقلاب هم قرائت کرد:

از خلیج فارس می‌آید نسیم فارسی

ابر در شیراز می‌بارد چو سیم فارسی

می رسد از کشتی بشکسته شعر بی شکست

شعر هم بشکست با پند قدیم فارسی

شیخ را سرمست دیدم یک شبی از بوی نفت

رفت با عطر کفن عطر و شمیم فارسی

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930422000094#sthash.GBxyzzQU.dpuf

او این شعر را در محضر رهبر انقلاب هم قرائت کرد:

از خلیج فارس می‌آید نسیم فارسی

ابر در شیراز می‌بارد چو سیم فارسی

می رسد از کشتی بشکسته شعر بی شکست

شعر هم بشکست با پند قدیم فارسی

شیخ را سرمست دیدم یک شبی از بوی نفت

رفت با عطر کفن عطر و شمیم فارسی

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930422000094#sthash.GBxyzzQU.dpuf

او این شعر را در محضر رهبر انقلاب هم قرائت کرد:

از خلیج فارس می‌آید نسیم فارسی

ابر در شیراز می‌بارد چو سیم فارسی

می رسد از کشتی بشکسته شعر بی شکست

شعر هم بشکست با پند قدیم فارسی

شیخ را سرمست دیدم یک شبی از بوی نفت

رفت با عطر کفن عطر و شمیم فارسی

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930422000094#sthash.GBxyzzQU.dpuf

او این شعر را در محضر رهبر انقلاب هم قرائت کرد:

از خلیج فارس می‌آید نسیم فارسی

ابر در شیراز می‌بارد چو سیم فارسی

می رسد از کشتی بشکسته شعر بی شکست

شعر هم بشکست با پند قدیم فارسی

شیخ را سرمست دیدم یک شبی از بوی نفت

رفت با عطر کفن عطر و شمیم فارسی

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید