ماه رمضان
تصویر برگزیده

شعرخوانی شاعر پاکستانی در محضر مقام معظم رهبری

رونق گلزار ما از رنگ رخسار شما

آرتنا: «ظهیر احمد صدیقی» شاعر پاکستانی شعری خطاب به ایرانیان درباره دوستی ایران و پاکستان خواند.

zoom
رونق گلزار ما از رنگ رخسار شما

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، «ظهیر احمد صدیقی» شاعر پاکستانی خطاب به ایرانیان درباره دوستی ایران و پاکستان این شعر را خواند:

«ای شما ایرانیان»

ای فروغ فکر و فن از نور افکار شما

رونق گلزار ما از رنگ رخسار شما

ثابت و قایم مثال کوه کردار شما

همچو برگ گل لطیف و نرم گفتار شما

ای عزیزان عجم ای صاحبان دین و دل

دیدن خضر و مسیحا هست، دیدار شما

من ز پاکستان بیاوردم درود پرخلوص

صد دعای دوستان پاک نثار شما

شاد بادا شهر یزد و مشهد و شیراز و قم

زنده بادا مردم جانباز و سالار شما

جان تازه دردمیده در تن ما میبدی

قلب مار را کرد روشن " کشف اسرار" شما

راه شعر و حکمت و عرفان به ما بنموده اند

مولوی و حافظ و خیام و عطار شما

همچو یک جان در دو تن اسلام ما را ساخته ست

دشمن تان دشمن ما، یار ما یار شما

خانه های ما همه پیوسته چون دلهای ما

محکم از دیوار ما گردید دیوار شما

دشمنان پاک و ایران دوست با هم گشته اند

این حقیقت را ببیند چشم بیدار شما

اتحاد قوم مسلم مقتضای دقت است

اتحاد قوم مسلم ، کار ما کار شما

دوستی پاک و ایران تا ابد پاینده باد

پر بهاران باد باغ ما و گلزار شما

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید