ماه رمضان
تصویر برگزیده

بر اساس مدرسه چشمه رحمت هند؛

کتاب «خلاصه الأشعار و زبده الأفکار» در سه جلد منتشر شد

آرتنا: بخش‌هایی از رکن اول تا چهارم «خلاصه الأشعار و زبده الأفکار» براساس نسخه خطی کتابخانه مدرسه چشمه رحمت هند تصحیح و در سه جلد منتشر شده است.

zoom
کتاب «خلاصه الأشعار و زبده الأفکار» در سه جلد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، «میرتقی الدّین محمد بن سید شرف‌الدین علی حسینی کاشانی» مشهور به میرتقی و میر تذکره و متخلص به ذکری، یکی از شاعران و تذکره نویسان ادب فارسی است که در گزینش و انتخاب اشعار شاعران فارسی گوی تبحّر خاصی داشته و شهرت وی نیز بیشتر از این باب است.

تقی الدین در کتاب خلاصه الأشعار و زبده الأفکار شرح احوال و یا انتخاب اشعار 867 شاعر را نقل کرده است. از بخش‌های مختلف این کتاب، نسخه‌های کامل و ناقصی در کتابخانه‌های داخل و خارج کشور م و جود است و برخی از اصل‌های خاتمه نیز تصحیح و منتشر شده است.

اما نسخه حاضر؛ اولین کوشش برای کشف و شناسایی نسخه های خطی کتابخانه مدرسه چشمه رحمت واقع در در استان غازی‌پور هند به وسیله دکتر جواد بشری در قم صورت گرفته است.

زمانی که نسخه‌های کتابخانه مدرسه چشمه رحمت به وسیله سید صادق اشکوری عکسبرداری و به ایران آورده شد، بشری با بررسی این مجموعه دریافت که نسخه حاضر بخشی از خلاصه الأشعار بوده و قسمتی نیز به خطّ مولف است.

نسخه حاضر که به نظر می‌آید مسود و پیش نویس خلاصه الأشعار باشد شامل شرح احوال و یا انتخاب اشعار تعدادی از شاعران سه رکن از ارکان آن کتاب است، لیکن در ترتیب ذکر آنها نظم خاصی وجود ندارد که در احیای کتاب حاضر نیز ترتیب نسخه حفظ شده است.

در اهمیت این نسخه همین بس که شرح حال و گزیده اشعار رضی الدین باباقزوینی، جلال جعفر فراهانی، سید عضدالدین یزدی، جلال الدین عتیقی، ابن جلال، میر کرمانی، غیاث الدین کججی، شاه شجاع شیرازی، عیسی ساوجی، عبدالله مروارید کرمانی و شاه طاهر انجدانی در دیگر نسخه‌های در دسترس خلاصه الاشعار موجود نمی‌باشد.

این نسخه به خط نستعلیق تحریری و قریب به اتفاق قسمت‌هایی از آن به خطّ مولف است، اما برخی مدخل‌ها با قلم دیگری است که تاریخ کتابت آن نیز در زمان حیات مولف یعنی قرن یازدهم بوده است. اوراق نسخه مشوش شده و سپس صحافی گردیده که در اثر ناشی‌گری صحاف، گاه عباراتی یا در عطف پنهان شده یا از لبه‌ی اوراق بریده و محو شده است.

این کتاب سه جلدی هفتمین مجلد تذکره‌های فارسی است که از سوی انتشارات سفیراردهال به مقدمه و تصحیح دکتر یوسف بیگ‌باباپور و حمیده حجازی منتشر شده است.

شماره ثبت این کتاب در کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی 511474 و 511475 و 511476 موجود است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید