ماه رمضان
تصویر برگزیده

به خدای کعبه که رستگار شدم؛

فزت و رب الکعبه

آرتنا: محراب کوفه امروز به خون آغشته شد، عرشیان اشک ماتم ریختند، آسمان گریست، زمین فریاد زد، زمان به صدا درآمد و فریاد ضربت خوردن یگانه هستی را خبر داد.

zoom
 فزت و رب الکعبه

شمشیر ابن ملجم فرق علی (ع) را شکافت و علی در میان خون و نماز، فریاد زد« فزت و رب الکعبه » قسم به خدای کعبه رستگار شدم.
شیطان اوج کینه خود را به تصویر کشید، کرکسان شادی کردند و خفاشان در دل شب بر زخم علی جشن گرفتند.
همانها که بودن علی را برنمی تافتند، همانها که از عدالت علی می ترسیدند، همانها که مردانگی علی آزارشان می داد و شمشیر عدالت علی شکنجه شان می کرد،
آنها ترسیده بودند از سخنان علی، از صدای نفسهای علی و از عدالت علی.
علی را شمشیر زدند تا در سکوت به آرزوهایشان برسند به همین خاطر سجاده نماز او را غرق خون کردند.
دیگر کوچه های کوفه صدای قدمهای علی را نشنید، دیگر کسی به سراغ یتیمان نرفت، طفلان بی پدر در گوشه تنهایی ماندند و زنان بی همسر چشم انتظار،
بغض گلوی یتمیان را گرفت، هر روز انتظار کشیدند اما دیگر خبری از او نیافتند، او بر بستر افتاد و چشمها همچنان منتظر ماندند.
علی (ع) آزرده بود از مردمانی که دوستش داشتند اما معنی حرفهایش را نمی فهمیدند.
او با تمام عظمتش در دل شب گریه می کرد حرفهایش را به چاه می گفت.
نخلستانهای مدینه هق هق ناله های علی را به خاطر دارند و خوب می دانند چگونه پنهان از مردم و از رنج بی مهری ها تنها در دل شب گریه می کرد.
علی تفسیر بزرگ جوانمردی است، جوانمردی در رکاب علی، مردانگی آموخته است.
علی معنای بلند صبر و بردباری است، 25 سال صبوری و سکوت سند بردباری علی است.
علی سهم خواهی نکرد 25 سال خانه نشینی را با جان و دل خرید تا اسلام زنده بماند، او رسالتش را فراموش نکرد.
علی سیاستمداری وارسته و حاکمی عادل است، در مکتب او هیچ حقی نباید ضایع شود حتی حق غیر مسلمان.
علی برای عدالت می جنگد، میدانهای جنگ شمشیر علی را می شناسند.
خیبر فریاد علی را به خاطر دارد.
جرم علی برای عدالت جنگیدن و برای احیای عدالت حکومت کردن است.
علی عذاب می کشد نه از ضربت شمشیر ابن ملجم بلکه از نادانی مردم عصرش
مردمی که فریاد دوست داشتنش را سر می دادند اما معنی حرفهایش را نمی فهمیدند و این همان چیزی است که علی (ع) را آزار می داد.
 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید