ماه رمضان
تصویر برگزیده

در سومین جشنواره تئاتر شهر؛

حوزه هنری و ارشاد در برپایی جشنواره تئاتر شهر شرکت کردند

آرتنا: سومین جشنواره تئاتر شهر با مشارکت حوزه هنری و اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان تهران برگزار می شود.

zoom
حوزه هنری و ارشاد در برپایی جشنواره تئاتر شهر شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، تفاهم نامه مشارکت حوزه هنری و ارشاد استان تهران با سومین جشنواره تئاتر شهر به امضا رسید. مدیر هنرهای نمایشی حوزه هنری، مدیرکل ارشاد استان تهران و دبیر سومین جشنواره تئاتر شهر طی جلساتی که هفته گذشته برگزار شد، همکاری نهاد های فرهنگی و هنری در برپایی سومین جشنواره تئاتر شهر را مورد تاکید قرار دادند.
با موافقت رئیس حوزه هنری و مدیر هنرهای نمایشی حوزه ، همچنین مدیر کل ارشاد استان تهران در برگزاری سومین جشنواره تئاترشهر، این دو نهاد در زمینه اختصاص فضا و سالن های اجرا و فعالیت کارشناسان هنری با سومین جشنواره تئاتر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همکاری و مشارکت می کنند.
بر این اساس سالن های مهر و ماه حوزه هنری و تالار محراب به جمع سالن های برگزار کننده سومین جشنواره تئاتر شهر پیوستند.
سومین جشنواره تئاتر شهر با دبیری شهرام کرمی و توسط سازمان فرهنگی هنری شهر تهران از 10 مهرماه 93 در فرهنگسراها و مراکز فرهنگی هنری شهر تهران برگزار می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید