ماه رمضان
تصویر برگزیده

در هفته دوم داوری های شانزدهمین جشن سینمای ایران؛

20 فیلم سینمایی به نمایش در آمد

آرتنا: در هفته دوم داروی های شانزدهمین جشن سینمای ایران 20 فیلم سینمایی برای داوران این بخش به نمایش در آمد.

zoom
20 فیلم سینمایی به نمایش در آمد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، در هفته دوم داروی های شانزدهمین جشن سینمای ایران 20 فیلم سینمایی برای داوران این بخش به نمایش در آمد که اسامی آن به شرح زیر است:
فیلادلفی به کارگردانی اسماعیل رحیم زاده – سید مجتبی اسدی پور، میگرن  به کارگردانی  مانلی شجاعی زاده – یک عاشقانه ساده به کارگردانی سامان مقدم – سه درجه تب به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند – دهلیز  به کارگردانی  بهروز شعیبی – ضد گلوله به کارگردانی مصطفی کیایی– دو ساعت بعد مهرآباد  به کارگردانی علیرضا فرید – گیرنده  به کارگردانی مهرداد غفارزاده - گذشته به کارگردانی اصغر فرهادی – بزرگ مرد کوچک  به کارگردانی  صادق صادق دقیقی – پروانگی  به کارگردانی قاسم جعفری  – ملکه به کارگردانی محمد علی باشه آهنگر – گهواره ای برای مادرم  به کارگردانی پناه برخدا رضایی- کیمیا و خاک  به کارگردانی عباس رافعی – روزهای زندگی  به کارگردانی پرویز شیخ طادی- راه بهشت  به کارگردانی مهدی صباغ زاده  – سگ های پوشالی به کارگردانی رضا توکلی – بادیگران  به کارگردانی ناصر ضمیری – بوسیدن روی ماه  به کارگردانی همایون اسعدیان – چ  به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید