ماه رمضان
تصویر برگزیده

با صدور احکام جداگانه از سوی محمدرضا جعفری جلوه؛

سرپرست معاونت فرهنگی و مشاور فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی معرفی شدند

آرتنا: مهدی مسعود شاهی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و ابراهیم داروغه‌زاده به عنوان مشاور فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی منصوب شدند.

zoom
سرپرست معاونت فرهنگی و مشاور فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،مهندس محمدرضا جعفری جلوه مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی طی احکامی جداگانه آقایان مهدی مسعود شاهی را با حفظ سمت به سرپرستی معاونت فرهنگی و ابراهیم داروغه‌زاده به عنوان مشاور فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی منصوب کردند.

در متن این احکام چنین آمده است:
جناب آقای مهدی مسعود شاهی
نظر به مقدور نشدن ماموریت اداری و امکان تداوم همکاری رسمی جناب آقای دکتر ابراهیم داروغه‌زاده در معاونت فرهنگی بنیاد و با عنایت به درخواست استعفای ایشان و ناگزیر بودن موافقت با این امر، متقضی است جنابعالی با حفظ سمت و تا زمان لازم عهده دار سرپرستی معاونت مذکور باشید.

جناب آقای دکتر ابراهیم داروغه‌زاده
نظر به همکاریهای مفید جنابعالی در معاونت فرهنگی بنیاد در مقطعی که گذشت و به منظور تداوم بهره‌مندی از تجارب مکتسبه، به عنوان عضو تیم مشاوران فرهنگی بنیاد منصوب می‌شوید.

انشاءا... در پرتو توجهات حضرت حق درعرصه‌های فراراه موفق و منصور باشید
گفتنی است ابراهیم داروغه‌زاده پیش‌تر طی نامه رسمی به مدیرعامل بنیاد استعفای خود اعلام کرده بود. در بخشی از این نامه آمده است: «... سرانجام سازمان صدا و سیما با درخواست مکتوب ریاست محترم سازمان سینمایی مبنی بر ماموریت اینجانب موافقت نکرده و گویا همکاری تمام وقت بنده با بنیاد دیگر می‌سر و مقدور نمی‌باشد...»

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید