تصویر برگزیده

با ترجمه ابراهیم عامل محرابی؛

رمان «گزیدگی» اثر کارل هیاسن منتشر شد

آرتنا: داستان این رمان ماجراهای پدر و پسری است که به کار پرورش جانوران حیات وحش، اشتغال دارند.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، رمان «گزیدگی» اثر کارل هیاسن و برگردان ابراهیم عامل محرابی در 344 صفحه و با قیمت 17000 تومان به همت «کتاب های ناردونه »، « انتشارات دانش نگار» به چاپ رسیده است.
داستان این رمان ماجراهای  پدر و پسری است که به کار پرورش جانوران حیات وحش، اشتغال دارند،
تا از آن ها در برنامه های تلویزیونی استفاده شود. پدر و پسر در این راه با ماجراهای زیادی مواجه شده و روابط شخصی شان با جانورانی که تحت تربیت و حمایت آن ها قرار دارند بسیارجالب و جذاب است.
در خلال این رمان نوجوانان با جانوران گوناگون حیات وحش و ویژگی های شان آشنا شده و به مسائل بسیاری در رابطه با آن ها و همچنین واقعیت موجود در پس برنامه های تلویزیونی که با استفاده از آن ها درباره ی حیات وحش تولید می شوند پی می برند.
متن جذاب و بهره مندی اززبان ترجمه روان و خوب، آشنا کردن نوجوانان با مسائل و ویژگی های جانوران حیات وحش، ارزش نهادن به محیط زیست و محافظت از آن، پرداختن به  مسائل روز از جمله خرید و فروش جانوران حیات وحش و استفاده های گوناگون از آن ها با دیدگاهی انتقادی، پرداختن به مسائل روز خانوادگی، اجتماعی و اقتصای از ویژگی های این رمان جذاب محسوب می شوند.
 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید