ماه رمضان
تصویر برگزیده

توسط داوران انجمن؛

نامزدهای بخش مستند هشتمین جشن بزرگ منتقدان سینمایی اعلام شد

آرتنا: نامزدهای بخش مستند هشتمین جشن منتقدان که از میان فیلم های به نمایش درآمده در هشتمین جشنواره سینماحقیقت توسط داوران انجمن انتخاب شدند، اعلام شد.

zoom
نامزدهای بخش مستند هشتمین جشن بزرگ منتقدان سینمایی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، 9داور انجمن پس از تماشای تمامی فیلم های به نمایش درآمده در جشنواره اخیر سینماحقیقت نامزدهای خود را در چهار بخش و به ترتیب حروف الفبا به این شرح معرفی کردند.
 
بخش فیلم های کوتاه/ تا سی دقیقه:
داوران: سحرعصرآزاد، امیرحسین ثنایی، مرضیه ریاحی و وحید زارع زاده
نامزدها: بانوی ارومیا، خان آخر، سایه ها هرکجا بخواهند می روند، کوچ، لبیک
بخش فیلم های نیمه بلند/ سی تا شصت دقیقه:
داوران: اسماعیل میهن دوست، مرجان ریاحی، مهرزاد دانش، شاهین امین، کیوان کثیریان.

نامزدها: پیرپسر، خدا اشتباه نمی کند، خونمردگی، در جستجوی گمنامی، دستگرد یزد شاپوران، کمی بالاتر

بخش فیلم های بلند/ بالای شصت دقیقه
داوران: مرجان ریاحی مهرزاد دانش، شاهین امین، کیوان کثیریان
نامزدها: آخرین روزهای زمستان، برای گونگادین بهشت نیست، خاطراتی برای تمام فصول، درپناه بلوط، فیلمی ناتمام برای دخترم سمیه.

بخش پژوهش:
نامزدها: اصفهان در بوق کارخانه ها، برای گونگادین بهشت نیست، در جستجوی گمنامی، دستگرد یزد شاپوران، شناسنامه، مسیله سرزمین فراموش شده
برگزیدگان این فهرست، در هشتمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران که مردادماه برگزار می شود معرفی خواهند شد و تندیس انجمن را دریافت می کنند.  9داور انجمن پس از تماشای تمامی فیلم های به نمایش درآمده در جشنواره اخیر سینماحقیقت نامزدهای خود را در چهار بخش و به ترتیب حروف الفبا به این شرح معرفی کردند.
 
بخش فیلم های کوتاه/ تا سی دقیقه:
داوران: سحرعصرآزاد، امیرحسین ثنایی، مرضیه ریاحی و وحید زارع زاده
نامزدها: بانوی ارومیا، خان آخر، سایه ها هرکجا بخواهند می روند، کوچ، لبیک
بخش فیلم های نیمه بلند/ سی تا شصت دقیقه:
داوران: اسماعیل میهن دوست، مرجان ریاحی، مهرزاد دانش، شاهین امین، کیوان کثیریان.

نامزدها: پیرپسر، خدا اشتباه نمی کند، خونمردگی، در جستجوی گمنامی، دستگرد یزد شاپوران، کمی بالاتر

بخش فیلم های بلند/ بالای شصت دقیقه
داوران: مرجان ریاحی مهرزاد دانش، شاهین امین، کیوان کثیریان
نامزدها: آخرین روزهای زمستان، برای گونگادین بهشت نیست، خاطراتی برای تمام فصول، درپناه بلوط، فیلمی ناتمام برای دخترم سمیه.

بخش پژوهش:
نامزدها: اصفهان در بوق کارخانه ها، برای گونگادین بهشت نیست، در جستجوی گمنامی، دستگرد یزد شاپوران، شناسنامه، مسیله سرزمین فراموش شده
برگزیدگان این فهرست، در هشتمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران که مردادماه برگزار می شود معرفی خواهند شد و تندیس انجمن را دریافت می کنند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید