تصویر برگزیده

در تبریز برگزار می شود ؛

جشنواره ملی کارتون «پیشگیری از اعتیاد»

آرتنا: تبریز-مهلت ارسال آثار این جشنواره تا اخر مرداد ماه 93 می باشد

zoom
جشنواره ملی کارتون «پیشگیری از اعتیاد»

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،مقررات:
ارسال حداکثر 5اثر
آثار برگیزه باز گردانده نخواهند شد
پشت هر اثر باید نام و شماره تلفن وآدرس ایمیل درج شده باشد
حداکثر سایز آثار ارسالی A3می باشد
نشانی ارسال آثار:
تبریز- آخر ثقه الاسلام -منبع آب
کد پستی :5143814998
تلفن :04112339895
مهلت ارسال آثار:
آخرمرداد ماه سال 93
مراسم اختتامیه :
هفته آخر مهرماه 93
زمان برپایی نمایشگاه :
هفته روان

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید