ماه رمضان
تصویر برگزیده

انتشارات قدیانی روانه بازار کرد؛

زبانی تازه برای شناخت تاريخ سرزمینی کهن

آرتنا: روزها و روزگارها می گذرند و حوادثی را به جای می گذارند که همه آنها، برای پیبردن به چگونگی پیش آمد، هر چه بوده و هر آنچه در حال و آینده تبدیل به فرهنگ و منش یک جامعه می شود، لازم ومهم است.علم شناخت به تمامی این پدیده ها را «تاریخ» می نامند.

zoom
زبانی تازه برای شناخت تاريخ سرزمینی کهن

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، این مؤسسه با امانت داری به حقایق و وقایع تاریخی، با زبانی ساده و روان به چراهای تاریخ ایران پاسخ داده و مطالب مذکور را در9جلد به تفکیک دوره و موضوع، روانه بازار کتاب کرد و جلد 10 این مجموعه نیز در دست انتشار بوده و در آینده به دست علاقه مندان می رسد.
یکی از مهم ترینپدیده هایی که از قرن هفتم هجری تا همین لحظه در سرزمین ایران، آثاری را به جای گذاشته، حمله قومی غریب به نام «مغول» است. قومی که خصومتی در ذات داشتند و
نه در عیان؛ این قهر از مردمان و مردانی برخاست که شناخت آنها به درک بهتر این فاجعه تاریخی کمک می کند.
احمد فروغ بخش، در جلد چهارم این مجموعه به نام «در عصر مغولان و ایلخانان» ابتدا به معرفی مغول ها و کشورمغولستان می پردازد؛او در این کتاب با همراهی تصویرگری های فرهاد جمشیدیو عکس های مستند، توانسته است پدیده ای ناگوار را که تصورآن برای نوجوانان و جوانان،
سخت و دشوار است باورپذیر کند. در این کتاب، متفاوت بودن پرداختن به این موضوع، ارزشمند است.
روایت این مجموعه بیش از بیان فجایعبه اصل اوضاع و احوال آن دوره پرداخته است و این مهم را  در بخش های: حمله مغولان به ایران، ارتش و نیروی نظامی، حمله مجدد به ایران، مسافرت و جهانگردی و اوضاع اجتماعی و علمی، انجام داده است.
در ابتدای این مجموعه، در بخش پیشگفتار اشاره به تاریخ ایران و دوره ای دارد که این سرزمین روزگار پرفراز و نشیبی را طی کرده، در قسمتی از این بخش آمده است:... در دوران حاکمیت مغولان تحولات مثبت و منفی گوناگونی در زمینه های مختلف در کشور ما پدید آمد. اگرچه پیامدهای منفی حملات این قوم بیابانگردهرگز قابل مقایسه با دستاوردهای مثبت آن نبود، اما... .
بعد از این قوم گروهی دیگربه نام ایلخانان، به ایران حکومت کردند که درادامه حمله هولاکوخان به ایران شکل گرفتو پرداختن به این موضوع نیز، در جلد چهارمآمده است.
جلد پنجماین مجموعه به شیوه ای دقیق و موشکافانه،به دوره ای مهم که پس از فروپاشی حکومت ایلخانان مغول بود، پرداخته است.
در این کتاب، سیدحسین رضوی خراسانی با تحقیق و بررسی توانسته با معرفی: آل مظفر، آل چوپان، آل جلایر و آل کرت، به دوره¬ای برسد که نام آن برای همه ما آشناست و آن دوره حضور «سربداران» است. بعد از این گروه نام آشنا، شخصی مهم و تأثیرگذار که بعد از فجایع پیش آمده به فرهنگ و هنر ایران یاری فراوان رسانیده و در بازآفرینی هنر ایرانی در سایه اسلام، تلاش های بسیار کرد و به همراه علم دانش توانست مراکز بزرگ علمی را در سمرقند و بخارا تأسیس کرده و جنبه های مهم تجارت و بازرگانی را پدید آورده و پیش ببرد، معرفی می شود. این شخصی کسی نیست جز تیمور. خواندن سرگذشت او و این خاک، در دوره مذکور و بهبود شرایط موجود بسیار مهم و ارزشمند است.
جلد چهارم چراهای تاریخ در 68صفحه و جلد پنجم در72صفحه، به همراه تصاویر و عکس های مستند، تهیه و تنظیم شده است.
مؤسسه انتشارات قدیانی، جلد چهارم و پنجم مجموعهچراهای تاریخ ایران را در تیراژ 1100 نسخه به قیمت هر جلد 14000 (چهارده هزار تومان) به علاقه مندان تاریخ عرضه کرد. لازم به ذکر است که چهار مجموعه دیگر متعاقباً معرفی شده و به پیرو جلدهای قبل جلد دهم نیز در دست انتشار است که به دست علاقه مندان می رسد.
برای تهیه این کتاب علاوه بر مراجعه به کتاب‌فروشی‌های معتبر سراسر کشور، می‌توانید برای خرید اینترنتی آن به نشانی الکترونیکی  www.ghadyani.orgنشر قدیانی نیز مراجعه کنید.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید