ماه رمضان
تصویر برگزیده

منتشر شد؛

جایزه «مش اسماعیل» فراخوان داد

آرتنا: جایزه مش اسماعیل با موضوع مسابقه طراحی محیطی پردیس هنرهای زیبا برگزار می شود

zoom
جایزه «مش اسماعیل» فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،دبیرخانه جشنواره مش اسماعیل با هدف بزرگداشت هنر مند معاصر ،توکل اسماعیلی اقدام به برگزاری مسابقات طراحی محیطی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران نموده است.که این مسابقه در دو بخش دانشجویان و بخش ویژه با دعوت از هنرمندان فعال در این عرصه برگزار می گردد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید