ماه رمضان
تصویر برگزیده

از سیمای فرانسوی شبکه سحر؛

«کویر؛ بهشت فراموش شده» در حال پخش است

آرتنا: مجموعه مستند «کویر؛ بهشت فراموش شده» در 12 قسمت برای سیمای فرانسوی شبکه جهانی سحر تهیه شده و در حال پخش از آنتن شبکه جهانی سحر است.

zoom
 «کویر؛ بهشت فراموش شده» در حال پخش است

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، مستند «کویر؛ بهشت فراموش شده» توسط  کبری ملیحی تهیه شده است و ساعت 10:00روزهای شنبه به وقت تهران از سیمای فرانسوی این شبکه برونمرزی به روی آنتن می رود.
«کویر؛ بهشت فراموش شده» مستندی است که مناطق کویری ایران را معرفی می کند. مترجم این مجموعه مستند پروانه صالحی است و ویراستاری آن توسط آناهیت همپارتیان انجام شده است.
گویندگان این مستند، مهدی توجه و آناهیت همپارتیان بوده اند. همچنین مژگان طالیان تدوین آن را بر عهده داشته است و محسن کیوانفر صدابرداری دوبله «کویر؛ بهشت فراموش شده» را انجام داده است.
مجموعه مستند «کویر؛ بهشت فراموش شده» در 12 قسمت 20 الی  25 دقیقه ای آماده شده و از سیمای فرانسوی شبکه سحر برای مخاطبان این شبکه برونمرزی به نمایش گذاشته شده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید