تصویر برگزیده

در چهارمین جشنواره بین المللی جام جم؛

آثار تلویزیونی امسال در هفت بخش رقابت می کنند

آرتنا: چهارمین جشنواره بین المللی جام جم امسال در قالب هفت بخش برگزار خواهد شد تا بهترین آثار تولید و پخش شده تلویزیون انتخاب و معرفی شوند.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، جشنواره جام جم امسال در قالب هفت بخش مجموعه نمایشی، فیلم تلویزیونی، ترکیبی، گفتگو محور، بین الملل، ویژه و نیز بخش مردمی برگزار خواهد شد.
بخش «ویژه» جشنواره امسال اختصاص به انتخاب بهترین اثری دارد که در حوزه های فرهنگ ( کتاب خوانی، علوم انسانی، زبان و ادب فارسی)، مدیریت جهادی و بیداری اسلامی، در شبکه های سیما تولید و پخش شده است.
در جشنواره امسال موضوع رقابت آثار در سه بخش مردمی، مجموعه های نمایشی ، گفتگو محور، سبک زندگی، خانواده، محیط زیست و اقتصاد خواهد بود و رقابت در بخش برنامه های ترکیبی، تله فیلم ها نیز عمومی است.
همچنین در بخش «مردمی» ، به بررسی آثار تولید شده از سوی مخاطبان رسانه ملی با موضوع سبک زندگی اسلامی ایرانی و خانواده با محوریت سلامت، جمعیت، محیط زیست و اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود.
اما در بخش «مجموعه نمایشی» آثاری که با موضوع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و خانوده با محوریت سلامت، جمعیت، محیط زیست و اقتصاد مقاومتی از تاریخ 1/1/88 تا 30/8/93 در سیما تولید و پخش شده اند، با هم رقابت خواهند کرد.
در بخش «گفتگو محور»، برنامه هایی که با موضوع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و خانواده با محوریت سلامت، جمعیت،محیط زیست و اقتصاد مقاومتی از تاریخ 1/1/90 تا 30/8/93 در شبکه های معاونت سیما تولید و پخش شده است، داوری خواهند شد.
در بخش «ترکیبی» با موضوع «عمومی» همه برنامه‌های ترکیبی در موضوعات مختلف که از 1/10/90 تا 30/8/93 در شبکه های معاونت سیما تولید و پخش شده است و در بخش فیلم های تلویزیونی همه آثاری که از 1/7/92 تا 30/8/93 در مرکز سیما فیلم و شبکه های معاونت سیما تولید و پخش شده است، بررسی و داوری خواهند شد.
در بخش «بین الملل» آثاری که در ساختارهای مستند، پویانمایی، گزارش خبری، فیلم تلویزیونی و مجموعه نمایشی در موضوعات مخیط زیست، بیداری اسلامی، ارزش های اسلامی، مقاومت های ضد صهیونیستی و ضد استکباری از سال 2010 تا 2014 تولید شده شرکت داده خواهند شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید