ماه رمضان
تصویر برگزیده

در قلمرو ادبیات کودک و نوجوان؛

پنجمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان فراخوان داد

آرتنا: فراخوان پنجمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان و سومین جشنواره پژوهش (جشنواره رساله‌ها و پایان‌نامه‌های برتر) در قلمرو ادبیات کودک و نوجوان منتشر شد.

zoom
پنجمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، پنجمین همایش مرکز مطالعات ادبیات کودک ویژه داستان و رمان نوجوان است. بحث در هستی و چیستی این ادبیات همچنان از موضوع‌های مورد بحث منتقدان و صاحب‌نظران ادبیات کودک و نوجوان در ایران و جهان است.
زیبایی شناسی رمان نوجوان، رمان نوجوان و بازنمایی مسأله‌‎های روانشناسی و تربیتی در آن، رمان نوجوان و فلسفه، رمان دینی نوجوان، رمان نوجوان و دفاع مقدس و بررسی فرهنگی و جامعه شناسی رمان نوجوان، رمان نوجوان و گونه های ادبی، رمان نوجوان و ترجمه و سیر رمان نوجوان در ایران، رمان نوجوان در بازار کتاب، آسیب‌شناسی رمان نوجوان، هنر در رمان نوجوان، رمان نوجوان در آیینه نظریه‌های نقد و رمان نوجوان و رسانه‌های دیگر از محور های اصلی این همایش اعلام شده‌اند.
در فراخوان این همایش عنوان شده است:
۱. مقاله‌هایی که به رمان‌های خارجی می‌پردازند به شرطی بررسی می‌شوند که تطبیقی باشند و نمونه ایرانی نیز در بررسی خود داشته باشند.
۲. همچون همایش‌های پیشین دو نشست علمی و یک کارگاه تخصصی نیز همزمان با برگزاری همایش برگزار خواهد شد. موضوع یکی از نشست‌ها بررسی اثرهای یکی از نویسندگان برجسته رمان نوجوان کشور و موضوع نشست دیگر بررسی اثرهای یکی از تصویرگران برجسته کتاب کودک است.
۳. چکیده ها حداکثر در 400 واژه، دربردارنده هدف، ضرورت، پرسش‌ها (فرضیه‌ها، در صورت کمی بودن تحقیق)، روش و اشاره‌ای کوتاه به پیشینه باشد. در پایانِ چکیده، کلید واژگان (حداکثر پنج واژه) و در عنوان وابستگی نویسنده (نویسندگان) مقاله و نشانی الکترونیک نویسنده اصلی آورده شود. رزومه کوتاه محققان (حداکثر یک صفحه) نیز پیوست چکیده باشد.
آخرین زمان برای فرستادن چکیده مقاله‌ها 93.8.30، مهلت دریافت پاسخ هیأت علمی همایش در مورد چکیده‌ها 93.9.30، آخرین زمان ارسال اصل مقاله‌ها 93.11.15 و زمان اعلام نظر نهایی هیأت علمی همایش 93.12.30 خواهد بود.
همه چکیده‌های پذیرفته شده در مجموعه چکیده مقاله‌های همایش به چاپ می‌رسند. مقاله‌های دریافت شده هم پس از داوری به چهار گروه تقسیم می‌شوند.
همچنین بر اساس این گزارش، همه رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های ارشد در قلمرو ادبیات کودک که در سال های 1384 تا پایان دی ماه 1393 منتشر شده یا دفاع شده باشند و در جشنواره‌های پیشین مرکز شرکت نکرده باشند، می‌توانند خود را نامزد دریافت عنوان بهترین رساله یا پایان نامه کنند. داوطلبان باید 2 نسخه از رساله یا پایان‌نامه خود را تا تاریخ 93.11.15 به دبیرخانه جشنواره بفرستند.
موضوع رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها باید مربوط به ادبیات کودک ایران یا مقایسه ادبیات کودک ایران با کشورهای دیگر (پژوهش های تطبیقی) باشد. همچنین شرکت همزمانِ رساله و پایان نامه در جشنواره پژوهش و ارائه مقاله برآمده از آنها در همایش امکانپذیر است.
تماس با دفتر همایش و جشنواره با نشانی‌های الکترونیکی زیر امکان پذیر است: koodak@rose.shirazu.ac.ir6 نشانی الکترونیکی جشنواره هم succls@shirazu.ac.ir است. همچنین نشانی پستی دبیرخانه همایش و جشنواره به این شرح است: شیراز، صندوق پستی ۷۱۳۴۵- ۱۸۴۸، مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، دبیرخانه همایش و جشنواره رساله ها و پایان‌نامه‌های برتر.
این همایش را مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز 15 و 16 اردیبهشت ماه 1394 برگزار می‌کند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید