تصویر برگزیده

خانه هنرمندان ایران برگزار می کند؛

دومین نشست از یکشنبه های «روایت شهری»

آرتنا: نشست یکشنبه های روایت شهری با عنوان «سیمای شهری در میان جمع» با سخنرانی «سینا دادخواه» 16 شهریور در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

zoom
دومین نشست از یکشنبه های «روایت شهری»

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، دومین نشست از یکشنبه های روایت شهری با عنوان «سیمای شهری در میان جمع» با سخنرانی «سینا دادخواه» یکشنبه 16 شهریور در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

با گسترش مطالعات بینارشته‌ای و بینافرهنگی در سال‌های اخیر، فضاهای شهری و انسانی به منزله‌ی بستر وقوع رفتارهای مدنی و مدرن شهروندان مورد توجه محققان بسیاری قرارگرفته است. ادبیات تطبیقی نیز به عنوان رشته‌ای با قابلیت برقراری ارتباط میان گفتمان‌های موجود یک جامعه، امکان و مجال مقایسه در بافتار روابط بینامتنی با رشته‌های دیگری همچون فلسفه، معماری، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و... را داده و درصدد یافتن منطق گفت‌وگو میان گفتمان‌های رایج در آن‌هاست.

این مجموعه نشست ها بر سه محور شهرخوانی، چگونگی بازنمایی فضاهای شهری و انسانی در متون ادبی و بررسی مطالعات میان رشته‌ای طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که ضمن بازخوانی نظریه‌های مرتبط با فضاهای شهری و انسانی در ادبیات، چگونگی مواجهه با شهر و فضاهای موجود در آن تشریح می شود. از سوی دیگر دوره‌ی پیش‌رو تلاشی است برای درک اینکه چگونه می‌توان در روایت شهری، تجربه‌ی زندگی شهری را مستندکرد و فضاهای انسانی را بازنمود و به شهر هویت روایی مستقل بخشید.

نشست دوم یکشنبه 16 شهریور با سخنرانی «سینا دادخواه» در تالار استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

لازم به ذکر است که نشست سوم نیز یکشنبه 23 شهریور با سخنرانی «ابوالحسن ریاضی»، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با موضوع «شهر به عنوان پدیده ای میان رشته ای» در تالار استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید