تصویر برگزیده

جشنواره هنر تجربی؛

«مش اسماعیل» برگزار می کند

آرتنا: در راستای آشنایی بیشتر شرکت کنندگان مسابقه با اهداف جشنواره و ارتقای کیفی آثار ارائه شده، تشکیل می گردد.

zoom
«مش اسماعیل» برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، معرفی سایت های مسابقه، ملاحظات اجرایی، آشنایی با آثار هنری مکان ویژه و ایده پردازی و ارائه ایده در قالب کار گروهی از برنامه های این کارگاه دانشجویی است.
در انتها نیز بازدید از سایت های مسابقه امکان پذیر می باشد.
 این کارگاه یک روزه، در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه
به تاریخ 18، 19 و 20 شهریور ماه در نگارخانه تهران، واقع در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار می گردد.
شرکت در این کارگاه رایگان است.
 *محتوای کارگاه درهر سه روز یکسان و شرکت در یکی از روزهای اعلام شده امکان پذیر می باشد.
**همراه داشتن لوازم ارائه ایده دوبعدی و سه بعدی شامل: کاغذ، ماژیک، لپ تاپ و ... برای بهره بیشتر از این کارگاه الزامی است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید