تصویر برگزیده

با حکم سید عباس صالحی؛

دکتربرزین ضرغامی دبیر اجرایی هفته کتاب شد

آرتنا: سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت متبوع طی حکمی برزین ضرغامی مدیر کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان تهران را به عنوان دبیر اجرایی بیست و دومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

zoom
دکتربرزین ضرغامی دبیر اجرایی هفته کتاب شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، سید عباس صالحی معاون فرهنگی طی حکمی برزین ضرغامی مدیر کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان تهران را به عنوان دبیر اجرایی بیست و دومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

متن حکم به این شرح است :

جناب آقای برزین ضرغامی
مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاداسلامی استان تهران
نظر به ضرورت واسپاری اموراجرایی برنامه های فرهنگی به استانها به منظور توانمند ساختن مدیریت استانی وکاهش تصدی گری ستاد معاونت فرهنگی جهت ایجاد فرصت مطلوب سیاست گذاری کلان و ارتقاء ابعادنظارت کمی و کیفی برفعالیت های مرتبط ، با توجه به بهره مندی جنابعالی از تخصص و تجارب ارزشمند فرهنگی به موجب این ابلاغ به سمت «دبیر اجرایی بیست ودومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی» منصوب می شوید .
انتظار می رود ضمن هماهنگی وتعامل لازم با دبیرخانه دایمی مستقردر معاونت فرهنگی و بااستفاده حداکثری از ظرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی ، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و بهره گیری شایسته ازسوابق موجود درجهت محقق شدن مهمترین اهداف متعالی هفته کتاب یعنی توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه موید و موفق باشید.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید