ماه رمضان
تصویر برگزیده

«معصومه ابتکار» معاون رئیس جمهور گفت:

سازمان حفاظت محیط زیست باید در جشنواره های هنری فعال باشد

آرتنا: رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تاکید کرد که سازمان تحت امرش باید در جشنواره های مختلف هنری از جمله فجر، موسیقی، مجسمه سازی می بایست حضور فعالی داشته باشد.

zoom
سازمان حفاظت محیط زیست باید در جشنواره های هنری فعال باشد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تاکید کرد که سازمان تحت امرش باید در جشنواره های مختلف هنری از جمله فجر، موسیقی، مجسمه سازی می بایست حضور فعالی داشته باشد.
 رییس سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از دفتر آموزش و مشارکت های مردمی معاونت آموزش و پژوهش با تاکید بر آموزش محیط بانان خواستار آغاز دوره سراسری آموزش محیط بانان از امسال شود .
 معصومه ابتکار با اشاره به اطلاعات ناکافی محیط بانان و ضرورت آموزش آن ها گفت: همه محیط بانان می بایست برای شرکت در این دوره های آموزشی مکلف شوند و به صورت مستمر و بدون وقفه این دوره ها برگزار شوند.
 همچنین خواستار عملیاتی شدن مطالعه نیاز سنجی و امکان سنجی آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست نیز تا پایان سال جاری شد.
 وی در بازدید از بخش تکنولوژی آموزشی اظهار داشت: از شیوه هایی که بیشترین اثر گذاری بر مخاطب با کمترین هزینه را با توجه به منابع محدود سازمان حفاظت محیط زیست در امر آموزش دارد؛ بهره برداری شود.
 بر اساس آنچه سایت دولت منتشر کرده است ابتکار برگزاری نشست تخصصی با حضور دکتر فرشچیان ، هنرمندان ، نقادان هنری و افراد صاحب نظر در موضوع محیط زیست را فرصت مناسب برای ارتباط هنر با محیط زیست عنوان کرد و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در جشنواره های مختلف هنری از جمله فجر، موسیقی، مجسمه سازی می بایست حضور فعالی داشته باشد.
 رییس سازمان حفاظت محیط زیست استفاد از نرم افزار های کاربردی در حوزه محیط زیست از جمله نرم افزار های تلفن همراه را تاثیر گذار در اطلاع رسانی و آموزش محیط زیست برشمرد و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست از کسانیکه برنامه های محیط زیستی علمی و جذاب تلفن همراه را تولید می کنند؛ حمایت خواهد کرد.
 همچنین وی موضوع آموزش دانش آموزان و دبیران آموزش و پرورش با توجه به گستردگی جامعه هدف با اهمیت خواند و گفت: با هماهنگی هایی که بعمل آمده است؛ بخش زیادی از اوقات دانش آموزان در روز های پنجشنبه به آشنایی محیط زیست خواهد گذشت.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست بر استفاده از ظرفیت تشکل ها ، سازمان های مردم نهاد و شوراهای اسلامی در استانها تاکید کرد و افزود: برای شبکه سازی تشکل ها ی محیط زیستی می بایست ردیف اعتباری اختصاص یابد.
 وی مستند سازی الگو های موفق جوامع محلی در حفظ محیط زیست را ضروری خواند و گفت: می بایست این نسخه بومی برای آموزش حفاظت از محیط زیست و همچنین مدیریت مناطق حفاظت شده از این الگو های موفق در بخش مشارکت مردمی استفاده شود.
 ابتکار نقطه ضعف سازمان حفاظت محیط زیست را درگیر بودن محیط بانان با مردم ، عشایر و چوپانان در سطح استان ها عنوان کرد و گفت: یکی از ماموریت های قطعی سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت مناطق حفاظت شده است با مشارکت مردم است .
 رییس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: وظیفه قطعی ما تعامل با تشکل ها ، جوامع محلی و شورا ها و رهبران محلی برای مدیریت مناطق حفاظت شده است.
 وی از کارشناسان بخش آموزش خواست تا تعامل نزدیک و نشست های مشترک با کارشناسان دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان برای معرفی الگوی های موفق جوامع بومی در حفظ محیط زیست داشته باشند
 رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه از سامانه الکترونیکی سازمان های مردم نهاد بازدید کرد و گفت: برای مشارکت سازمان های مردم نهاد، این سامانه از طریق ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها به تشکل های زیست محیطی در استانها معرفی شوند.
 ابتکار در بازدید کارشناسان بخش آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست سنجش دوره ها ی آموزش کارکنان این سازمان را با اهمیت خواند و گفت: دوره های آموزشی می بایست کاربردی و تسهیل گرانه باشد تا میزان اثر بخشی آن بالا باشد.
 در پایان این بازدید رییس سازمان حفاظت محیط زیست از نزدیک در جریان روند اقدامات انجام شده در حوزه تولیدات آموزشی محیط زیست و محتوای کتب درسی محیط زیست قرار گرفت.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید