ماه رمضان
تصویر برگزیده

با پژوهش و عکاسی «مهدی تمیزی»؛

«در سایه سرو» منتشر شد

آرتنا: سرونگاره­ های سنگ­ آرامگاه­های مردم اصفهان با عنوان «در سایه سرو»، با پژوهش و عکاسی «مهدی تمیزی» منتشر شد.

zoom
«در سایه سرو» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، سرونگاره­های سنگ­آرامگاه­های مردم اصفهان با عنوان «در سایه سرو»، با پژوهش و عکاسی مهدی تمیزی از سوی نشر رسم منتشر شد.
چهار یادداشت به قلم دکتر ناصر نوروززاده چگینی، دکتر مهرداد قیومی بیدهندی، زاون قوکاسیان و مهدی صادقی در ابتدای این کتاب آمده است.
نماد و نشانه، درخت، سرو، جایگاه سرو در ادبیات اصفهان، سنگ­تراشی و سنگ­تراشان اصفهان، آسیب­ شناسی سنگ­آرامگاه­ها و بررسی و تحلیل 44 سرونگارة سنگ­آرامگاه مردم اصفهان (مسلمانان و ارامنه) از نظر گرافیکی و ساختاری، اصلی­ترین بارزة کتاب در سایه سرو است. سرونگاره­های بررسی شده در این کتاب، از دوره تیموری تا پهلوی­دوم (1455 تا 1962 م.) بوده و نماینده صدها گونه سرونگاره سنگ­ آرامگاه در شهر اصفهان است.
این کتاب، بخشی از پروژة زیبایی­ شناسی سنگ آرامگاه­های ایران است که از سال 1380 تا کنون، توسط مهدی تمیزی پژوهش و عکاسی می شود.
در سایه سرو با 200 صفحه و به قیمت 15000 تومان از سوی نشر رسم منتشر شده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید