ماه رمضان
تصویر برگزیده

نمایش «ابوزینب»، «چ»،«خاکستر و برف» در روز نخست؛

برنامه‌های اولین روز جشنواره فیلم مقاومت اعلام شد

آرتنا: فیلم‌هایی سینمایی «تنهای تنهای تنها»، «زیباتر از زندگی»، «چ»،«میهمان داریم»، «پنجاه قدم آخر»، «فرشتگان قصاب»، «ابوزینب»، «روزگاری عشق و خیانت»و «خاکستر و برف» در نخستین روز جشنواره فیلم مقاومت نمایش داده می‌شود.

zoom
برنامه‌های اولین روز جشنواره فیلم مقاومت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، در اولین روز جشنواره مقاومت نمایش فیلم‌هایی سینمایی شامل: «تنهای تنهای تنها»، «زیباتر از زندگی»،«چ»،«میهمان داریم»، «پنجاه قدم آخر»، «فرشتگان قصاب»، «ابوزینب»، «روزگاری عشق و خیانت»و «خاکستر و برف» در سینماهای عصر جدید و فلسطین به نمایش در می‌آید. در همین روز فیلم هایی از کشورهای بحرین، لبنان، فلسطین و کانادا هم در برنامه پیش بینی شده است.

بر اساس این خبر، در اولین روز جشنواره بین المللی فیلم مقاومت دوشنبه 31 شهریورماه در سینما عصر جدید  سالن شماره یک و دربخش فیلم های بلند فیلم سینمایی«تنهای تنهای تنها» به کارگردانی احسان عبدی پور ساعت 00: 15، فیلم سینمایی «زیباتراز زندگی» به کارگردانی انسیه شاه حسینی ساعت 16:45، فیلم سینمایی«چ» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا ساعت 18:15، فیلم سینمایی«میهمان داریم»به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور ساعت 20:15، فیلم سینمایی«پنجاه قدم آخر»به کارگردانی کیومرث پوراحمد ساعت 22:00 به نمایش درمی آید.
همچنین در همین روز در سالن شماره 2 سینما عصر جدید و در بخش سینمای بین الملل فیلم «عملیات ترور» به کارگردانی پاول کراس ساعت 15:30، در بخش مستند بین الملل فیلم «ماسک رویای آمریکایی» به کارگردانی ملانی فرن کلین و مرضیه هاشمی ساعت 17:15 ، در بخش جلوه گاه نور فیلم های کوتاه داستانی دوردست، میتینگ، آرام جانم، مدادهای رنگی، آواز سارا، حافظه کاغذ، بچه های کوچه ما، ساعت 19:00  و در بخش سینمای بین الملل ساعت 21:00  فیلم «مسیر طولانی ماندلا تا آزادی» به کارگردانی جاستین چارویک به نمایش درمی آید.
همچنین در سینما عصر جدید 3 در بخش بصیریت فیلم «سایه بان» به کارگردانی مسعود تکاور ساعت 15:15، در بخش مستند بین الملل فیلم «ابرهای مرگبار» به کارگردانی احمد فرحان البحرانی از بحرین و لبنان و فیلم «نفوذی» به کارگردانی خالد جرار از فلسطین و لبنان ساعت 17:15 به نمایش درمیی آید.
در بخش غزه فیلم «زخمی 5 »به کارگردانی تحریه سعده از کانادا و فلسطین، فیلم«غزه 85 مایل»به کارگردانی سعید صادقی از ایران ساعت 19:15 به نمایش درمی آید.
در بخش جلوه گاه نور فیلم های انیمیشن خلیج فارس، رستا، جزیره، ماجراهای عموسام، جزیره بیداری، تحریم بی اثر ، دختر سنگ فروش، عنکبوت، چنگال عقاب، رقص قاصدک ها ، آنتن، درخت خدا، ساعت 21 به نمایش درمی آید.
در سالن شماره 3 پردیس سینمایی ملت در همین روز فیلم «خاکستر و برف» به کارگردانی روح الله سهرابی ساعت 14:30 ، فیلم «خاک و مرجان» به کارگردانی سیدمسعود اطیابی ساعت 16:30 ، فیلم سینمایی«استرداد» به کارگردانی علی غفاری ساعت 18:45، فیلم سینمایی« قصه عشق پدرم» به کارگردانی محمدرضا برزی ساعت 20:30، فیلم سینمایی «دلتنگی های عاشقانه» به کارگردانی رضا اعظمیان ساعت 22:15 به نمایش درمی آید.
همچنین در همین روز در سینما فلسطین در سالن شماره یک ساعت 14:30 فیلم «فرشتگان قصاب» به کارگردانی سهیل سلیمی ، فیلم «پنجاه قدم آخر» به کارگردانی کیومرث پوراحمد ساعت 16:30 ، فیلم ابوزینب به کارگردانی علی غفاری ساعت 18:45 ، فیلم سینمایی« روزگار عشق و خیانت» به کارگردانی داوود بیدل ساعت 20:30، فیلم سینمایی «خاکستر و برف» به کارگردانی روح الله سهرابی ساعت 22 به نمایش درمی آید.
در سالن شماره 2 سینما فلسطین در بخش مستند فیلم های «ملی بدون کارت» به کارگردانی محمدعلی شعبانی،  فیلم«مادران سرزمین جنگ» به کارگردانی سلمان ابوطالبی و محمدحسین قاسمی ، فیلم «آخرین پادگان» به کارگردانی امیر تاجیک ساعت 14:30 به نمایش درمی آید.
همچنین فیلم های«گاو خشمگین» به کارگردانی مهدی نقویان، فیلم«یرموک بهانه ای برای آزادی» به کارگردانی سید محسن اصغرزاده ساعت 30: 16 به نمایش درمی آید.فیلم «دنیای قشنگ نو» به کارگردانی کوروش سلین زاده و فیلم «سید صالح آن» به کارگردانی جعفری سعادتمند ساعت 18:45 به نمایش درمی آید.
فیلم «بیکار در خانه» به کارگردانی محمد طیب و فیلم «عملیات آسمان» به کارگردانی جواد توانا ساعت 20:30 به نمایش درمی‌آید.
فیلم «فیلمی ناتمام برای دخترم سمیه» به کارگردانی مرتضی پایه شناس، «بابا آمد »به کارگردانی سیامک مختاری ساعت 22:15 به نمایش درمی‌آید.
در سالن شماره 3 سینما فلسطین در بخش جلوه گاه نور شش فیلم کوتاه داستانی به نام های با، رخ در مهتاب آب، ارتش 2 نفره، حس مصنوعی، آن شب، پارکینگ ساعت 14:30 به نمایش درمی‌آید.
فیلم های« لکه »به کارگردانی محمدباقی مفیدی کیا،  فیلم :کدام انحراف: به کارگردانی رضا صادقی ساعت 20:30 به نمایش درمی‌آید.
در بخش فیلم کوتاه داستانی 5 فیلم درس، من آبادان رفتم جنگ، به رنگ زندگی، بن بست تاک، الفبای روشن ساعت 22:15 به نمایش درمی‌آید.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید