ماه رمضان
تصویر برگزیده

گشایش دوم ؛

آب؛ نمایشگاه پنجم از پنجمین سالانه ی هنر معاصر

آرتنا: سالانه هنر معاصر پرسبوک تابستان 93 برای پنجمین دوره ی پیاپی با موضوع آب برگزار کرد.

zoom
آب؛ نمایشگاه پنجم از پنجمین سالانه ی هنر معاصر

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، سالانه هنر معاصر پرسبوک  تابستان 93 برای پنجمین دوره ی پیاپی با موضوع آب برگزار کرد.
این نمایشگاه از تاریخ  28شهريور کار خود را آغاز و تا 7مهر1393 به کار خود ادامه خواهد داد.
در برشور این نمایشگاه چنین آمده است:  آب مظهر پاکي و فراواني است و اولين عنصر به و جود آمده، افزايش دماي زمين موجب باال آمدن آب دريا خواهد شد و نظم کره ي زمين به هم خواهد خورد.
تقريبا از هر سه نفر در کشورهاي درحال توسعه، يک نفر آب آشاميدني ندارد. هر ساله 3 ميليون کودک زير 10 سال به علت کمبود و امکانات بهداشتي از بين مي روند. مقادير غير مجاز پالستيک و پس ماندها باعث بروز بسياري از اختالالت محيطي و انساني مي  شود.
هنرمندان معاصر امروزه نه تنها با گرايش زيست محيطي در آثار شان روشنگري مي کنند و راه هاي زيست با کره زمين را نشان يا دوباره آزمايش مي کنند، بلکه خود فعاالني مدني براي جنبش هاي روشنگر هستند. اين دوره از ساالنه ي پرسبوک به شکلي زيست محيطي رابطه ي هنر و اين موضوعات را مورد کاوش و نمايش قرار مي دهد.
علاقمندان می توانند جهت بازدید از ساعت  16 الی 20 به نگارخانه الهه واقع در خیابان آفریقا، خیابان گلفام، سمت راست، بن بست امینی، پلاک 3 مراجعه نمایند.

۱۷:۱۳ ::: ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۳

ARTNA آرتنا-> تجسمی - گالریها -

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید