ماه رمضان
تصویر برگزیده

روابط عمومي سازمان سينمايي منتشر کرد؛

اطلاعيه اداره كل سينماي حر فه اي براي فيلم اولي ها

آرتنا: شوراي پروانه ساخت اداره كل سينماي حرفه اي براي متقاضيان ساخت فيلم اول ،اطلاعيه اي صادر كرد.

zoom
اطلاعيه اداره كل سينماي حر فه اي براي فيلم اولي ها

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، متن اطلاعيه شوراي پروانه ساخت اداره كل سينماي حرفه اي بدين شرح است :
نظر به استقبال بي سابقه متقاضيان اخذ مجوز كارگرداني سينماي حرفه اي ، از ابتداي تير سال جاري تعداد 42 عنوان درخواست جديد و تعداد 22 عنوان در خواست تجديد نظر از طرف متقاضيان فيلم اول ، با ارائه نمونه فيلم ها ي جديد ، در دبير خانه اداره كل سينماي حرفه اي ثبت و از 19 شهريور ، درخواست هاي مذكور  در جلسات فوق العاده شوراي صدور پروانه ساخت مورد استفاده قرار گرفت .
در مرحله اول بر مبناي امتيازات كسب شده در ارزيابي نمونه فيلم هاي ارائه شده ، تعدا د 24 متقاضي انتخاب و پس از احتساب جميع امتيازات ديگر در خصوص ( سابقه دستياري حرفه اي ، تحصيلات سينمايي ، جوايز و حضور در جشنواره هاي داخلي و خارجي و همچنين مجموعه فعاليت هاي سينمايي و هنري ) توسط هر متقاضي ، به اتفاق آراء ،صلاحيت كارگرداني تعداد پنج متقاضي به شرح فهرست ذيل تاييد شد.
گفتني  است كه اين مصوبه صرفا در خصوص تأييد صلاحيت كارگرداني افراد مذكور بوده و صدور پروانه ساخت پروژه هاي پيشنهادي ، منوط به تأييد فيلمنامه هاي ارائه شده خواهد بود.
بر همين اساس فهرست متقاضيان تاييد شده به شرح زير است :
1 . عادل يراقي  2 . احسان بيگلري  3. حجت قاسم زاده اصل 4. رضا دادويي 5. اكتاي براهني
 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید