ماه رمضان
تصویر برگزیده

با نمایش 12فیلم در روز اول جشنواره مقاومت؛

«ابوزینب» در صدر آرای تماشاگران؛ رقابت نزدیک «چ» و «روزگاری عشق و خیانت»

آرتنا: نتیجه آرای تماشاگران در پایان روز 31شهریور با نمایش تنها 12فیلم از بخش مسابقه جشنواره فیلم مقاومت، «ابوزینب» ساخته علی غفاری را به عنوان رتبه اول معرفی می نماید.

zoom
«ابوزینب» در صدر آرای تماشاگران؛ رقابت نزدیک «چ» و «روزگاری عشق و خیانت»

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،نتیجه آرای تماشاگران در پایان روز 31شهریور با نمایش تنها 12فیلم از بخش مسابقه به شرح زیر است :

رتبه اول برای فیلم «ابوزینب» ساخته علی غفاری با کسب امتیاز 01/1
رتبه دوم برای فیلم «روزگاری عشق و خیانت» ساخته داوود بیدل با کسب امتیاز 64/0
رتبه سوم برای فیلم «چ» ساخته ابراهیم حاتمی کیا با کسب امتیاز 61/0
رتبه چهارم برای فیلم «استرداد» ساخته علی غفاری با کسب امتیاز 55/0
رتبه پنجم برای فیلم «پنجاه قدم آخر» ساخته کیومرث پوراحمد با کسب امتیاز 46/0
شایان ذکر است این آمار در حالی است که هنوز همه فیلم ها یکبار نمایش را تجربه نکردند و تنها 12فیلم از بخش مسابقه به اکران رسیده است .

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید