تصویر برگزیده

«حمید قبادی» خبر داد:

تبلیغات شهری مد و لباس ساماندهی می شود

آرتنا: تبلیغات شهری و رسانه ای مزون ها، تولیدکنندگان پوشاک به منظور حمایت از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک از این پس صرفا بر اساس مجوز کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور انجام خواهد شد.

zoom
تبلیغات شهری مد و لباس ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، «حمید قبادی» دبیر این کارگروه با اعلام این مطلب، افزود: از آنجایی که در نگاه کارگروه ساماندهی مد و لباس ، طراحی و تولید لباس هایی که در آن ها از فکر و ایده یک هنرمند استفاده شده، نوعی آفرینش هنری محسوب می شود، لزوم حمایت از هنرمندان این حوزه از جمله وظایف مهم این کار گروه است.
وی با بیان این که " حمایت از طراحان لباسی که فعالیت های خود را در قالب طرح های منطبق بر فرهنگ و ارزش های جامعه انجام می دهند، از اولویت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، گفت: متاسفانه در مواردی شاهد هستیم، مزون هایی که عموما در قالب واردکنندگان غیر قانونی پوشاک فعالیت تجاری دارند، با امکانات مالی گسترده نسبت به تبلیغات وسیع شهری و یا به کارگیری سایر روش های تبلیغاتی برای جذب مشتری اقدام می کنند.
قبادی تصریح کرد: این موضوع موجب بروز آشفتگی در بخشی از عرصه فعالیت های مد و لباس کشور شده است.
دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس کشور افزود: به همین منظور با هماهنگی هایی که با مراجع قانونی در حال انجام است، از این پس تبلیغات شهری ، تبلیغات در نشریات و آگهی نامه ها و سایر تبلیغات رسانه ای در حوزه مد و پوشاک تنها با ارائه مجوز قانونی صادره از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس امکان پذیر خواهد بود.

۱۰:۳۳ ::: ۲ / ۷ / ۱۳۹۳

ARTNA آرتنا-> روز نما -

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید