تصویر برگزیده

عضو هیات بازبینی و بازخوانی جشنواره تئاتر شهر:

نمایش های قابل تاملی در این دوره اجرا خواهند شد

آرتنا: «رضا گوران» بازبین بخش صحنه ای جشنواره تئاترشهر، می گوید: بهترین اتفاق جشنواره جوانگرایی است و حضور گروه های جوان که آثار تفکربرانگیز خود را در معرض تماشا بگذارند.

zoom
نمایش های قابل تاملی در این دوره اجرا خواهند شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، گوران با این توضیح که تعدادی نمایش قابل تامل به لحاظ موضوعی در این دوره جشنواره اجرا خواهد شد، گفت: در این نمایش ها دغدغه اجتماعی و نگاه زیباشناسی متفاوت دیده می شود.

کارگردان «یرما» در نقد کیفیت آثار افزود: هماهنگی در شیوه اجرا بسیار مهم است که در برخی نمایش ها دیده نمی شد. این قضیه به کم تجربگی برمی گردد. با کسب تجربه و افزایش پتانسیل علمی می توان آثار تاثیرگذاری اجرا کرد.
وی ادامه داد: هنرمندان جوان ایده های خوب دارند. انگیزه و شوری که برای کار دارند بسیار ارزشمند است ولی باید آثار قوی تری ارایه کنند.
کارگردان«ابرهای پشت حنجره» تاکید کرد: امیدوارم با تیم داوری عادلانه برخورد شود. اگر به اعتقاد برخی ناعدالتی در انتخاب ها رخ داده فکر نکنند آخر فعالیت است بلکه انگیزه و تلاش خود را برای ارایه آثار بهتر به کار ببرند. تمام این تلاش ها ارزشمند است ولی توجه داشته باشند داوری موضوعی نسبی است و هر داور فقط یک رای دارد.
وی اضافه کرد: در تمام آثار تلاش برای خلق کردن کار خوب بود که نشان از انگیزه جوانان است و قابل ستایش.
گوران با این توضیح که جشنواره تئاتر شهر فرصتی است تا بسیاری از گروه های جوان تلاش  خود را در این عرصه نشان دهند، اظهار داشت: بهترین اتفاق این جشنواره جوان گرایی است و حضور گروه های جوان که می توانند در آن شرکت داشته باشند و کار خود را ارایه کنند.
 سومین جشنواره تئاتر شهر با دبیری «شهرام کرمی» و توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از 10 مهرماه 1393 در مراکز و فرهنگسراهای شهر تهران برپا خواهد شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید