ماه رمضان
تصویر برگزیده

با حكم «سيف الله پوياراد»؛

شوراى انتخاب آثار دوسالانه نقاشى دامون فر انتخاب شد

آرتنا: با پيشنهاد «آيدين آغداشلو» و تاييد و حكمى از سوى «سيف الله پوياراد» شوراى انتخاب آثار پنجمين دو سالانه نقاشى دامون فر انتخاب شدند.

zoom
شوراى انتخاب آثار دوسالانه نقاشى دامون فر انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، دبيرخانه اين دوسالانه با اعلام خبر فوق توضيح داد به پيشنهاد آغداشلو،  رييس شوراى داورى اين دوره ،  و تاييد و صدور حكمى از سوى پوياراد ، مدير اين رويداد ؛ غلامرضا نامى ، نيلوفر قادرى نژاد و شهروز نظرى به عنوان شوراى انتخاب آثار پنجمين دوره انتخاب شدند .
شوراى انتخاب ، دو مرحله نخست داورى را برعهده دارند : آنها  آثار دريافت شده از طريق cd و وب سايت دوسالانه را رصد و داورى مى كنند و براى حضور در مرحله دوم ، از برخى از هنرمندان راهيافته مى خواهند اصل آثار را ارسال كنند تا با داورى مجدد ، آثار راهيافته به بخش نهايى و نمايشگاهى را گزينش نمايند.
پنجمين دوسالانه نقاشى دامون فر به همت گالرى دامون فر با همکاری نماینده فابر - کاستل آلمان، کانسون و پ ب ا فرانسه، کویلو برند ايرانى - آلمانى و موسسه تصوير شهر سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران  ١٨ مهر تا دوم آبان در پرديس سينما گالرى ملت برگزار خواهد شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید