ماه رمضان
تصویر برگزیده

161 اثر از 116 هنرمند پذیرفته شد ؛

اسامی هنرمندان پذیرفته شده در نمایشگاه چهارمین دوسالانه تذهیب های قرآنی

آرتنا: به گزارش دبیرخانه دوسالانه 161 اثر از 116 هنرمند به انتخاب هیئت داوران برای شرکت در نمایشگاه چهارمین دوسالانه تذهیب های قرآنی انتخاب شد.

zoom
اسامی هنرمندان پذیرفته شده در نمایشگاه چهارمین دوسالانه تذهیب های قرآنی

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، اسامی هنرمندان و تعداد آثار به تفکیک بخش ها به شرح زیر می باشد.

8 اثر در بخش مجموعه کامل آرایه های قرآن
65 اثر دربخش تذهیب تک اثر
5 اثر در بخش تشعیر
45اثر در بخش گل وبوته و گل و مرغ،
38 اثر در بخش مثنی سازی


به انتخاب هیئت داوران برای شرکت در نمایشگاه چهارمین دوسالانه تذهیب های قرآنی انتخاب شد .
اسامی هنرمندان:
        1.    ندا ابوالفتحی
2.    مهری ابوالقاسم
3.    خدیجه احتشامي
4.    سیده زینب احمدي
5.    مریم احمدي
6.    سوسن اديبي
7.    مجید ارفعی
8.    زهرا اسدی
9.    فهیمه اسراري
10.    سهیلا اسکندری
11.    احسان افشار
12.    لوئیزا افشان فر
13.    مریم اکبری
14.    نفیسه اميراحمدي
15.    زهرا اميني
16.    مهدی ایرانی
17.    مریم ایمانیان
18.    هادی آقاميري
19.    فاطمه برات لو
20.    لیلا برزگریارمحمدی
21.    ملیحه بنی بشر
22.    علی بهمنی
23.    سمیه پاک نیت
24.    عبدالرضا پروین
25.    مریم پورخرمشاهي
26.    نیلوفر تحققی سیار
27.    سمیه تمنایی
28.    زهرا تندكار
29.    پریچهر تیغ نورد
30.    بتول ثابتی
31.    لیلی جاهد فیروز بخت
32.    زهرا جعفری
33.    افسانه حاجي بنده
34.    وحیده حاجی عباس زاده
35.    لاله حائري
36.    سیدهاشم حسینی
37.    فاطمه سادات حسینی
38.    شهربانو حسين زاده ذغالچالي
39.    لیلا خادمی عراقی
40.    ملیحه خانی
41.    فروغ دادخواه
42.    سمانه دوستي نيا
43.    حوریه دونلو
44.    ریحانه رحمتي
45.    مژگان رضایی
46.    راضیه رضوانی پرکنه
47.    زهره زراعتی
48.    لیلا زراعتي
49.    زهره زمانیان
50.    زهرا سادات مشرف
51.    فاطمه ساده
52.    زینب سامعي
53.    عطاءاله شاكري
54.    الهه شعبانی
55.    شیوا شهروزي
56.    سمیه شیرمحمدی
57.    ساره صفائیان
58.    الهه صمدی
59.    فهیمه صنعتگر تبريزي
60.    اکرم ضيائي طباطبایی
61.    مهدی ظهرابی
62.    مرجان عابدی
63.    فریده عامری
64.    رقیه عزیزی
65.    فهیمه عزیزی
66.    نرگس عزیزی آق قلعه
67.    طاهره عسگری نوری
68.    زهره عطایی
69.    لیلی عظیمی فهیم
70.    مرضیه علیپور
71.    مهدیه علیپور
72.    هانیه علیزاده
73.    مهلا عنايتي
74.    فاطمه غفوری فر
75.    نرجس غلام پور
76.    زهرا غلامی
77.    نوراله فرجي
78.    آمنه فرشچيان
79.    فاطمه فروهر
80.    الهام فرهادی
81.    فریناز فرهنگي راد
82.    مریم فضلی
83.    سارا فلاحت
84.    مهدیه قدسي
85.    مژگان قرباني
86.    زهرا قندهاري
87.    الهام قهرمانی نژاد
88.    سیده فهیمه کاظمی یزدی
89.    محمد کرمی
90.    ریحانه کشتگر قاسمی
91.    رقیه کمکی
92.    عذرا کیانی
93.    صادق گنجوي
94.    مریم لبانی مطلق
95.    پروین مبین علی
96.    زینب محرمی
97.    مرضیه محمدي
98.    زهرا محمدي گونه
99.    سمیرا مختارزاده
100.    سمیه مختاری
101.    شیوا مدنی
102.    زهرا مژدکانلو
103.    مرجان مصطفايي
104.    خدیجه مظفری
105.    کیانوش معتقدي
106.    محمدرسول مکاری
107.    فاطمه منتظري
108.    زهرا مهدوی قهساره
109.    لیلا میرویسی زاده
110.    مرضیه مینایی فرد
111.    المیرا نبی زاده
112.    نوران نراقی عراقی
113.    زینب نصیری
114.    جواد نقش آفرین
115.    زهرا نوائي لواساني
116.    محمدرضا یداللهی فارسانی

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید