ماه رمضان
تصویر برگزیده

درباره احراز صلاحیت های تهیه کنندگان؛

اداره کل سینمای حرفه ای سازمان سینمایی اطلاعیه صادر کرد

آرتنا: داره کل سینمای حرفه ای سازمان سینمایی اعلام کرد که صلاحیت های تهیه کنندگی توسط شورای پروانه ساخت احراز می شود

zoom
اداره کل سینمای حرفه ای سازمان سینمایی اطلاعیه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، روابط عمومی سازمان سینمایی اعلام کرد که اداره کل سینمای حرفه ای سازمان سینمایی طی اطلاعیه ای به متقاضیان تهیه کنندگی آورده است:
۱. صلاحیت های تهیه کنندگی توسط شورای پروانه ساخت احراز می شود.
۲. پرداخت هر گونه وجهی بابت صدور کارت تهیه کنندگی از سوی تشکل های تهیه کنندگی برای شورای پروانه ساخت تعهدی ایجاد نمی کند.
۳. متقاضیان تهیه کنندگی می توانند با مراجعه به خانه سینما از مشاوره نمایندگان خانه سینما در این خصوص بهره مند شوند.
 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید