تصویر برگزیده

برگزاری نشستِ «چالش اقتصاد و هنرهاى معاصر»

واكاوىِ اتصالِ اقتصاد و هنر

آرتنا: دومین نشستِ «چالش اقتصاد و هنرهاى معاصر» 4 آبان در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

zoom
واكاوىِ اتصالِ اقتصاد و هنر

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، دومین نشستِ «چالش اقتصاد و هنرهاى معاصر» از سوی خانه هنرمندان ایران با همکاری بانک پاسارگاد، یک شنبه 4 آبان با حضور دکتر «حمیدرضا ششجوانی» اقتصاددان؛ دکتر «بهنام کامرانی» و «زروان روح­بخشان» هنرمند و پژوهشگر هنر معاصر در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

معاونت پژوهشی خانه هنرمندان ایران در توضیح این نشست آورده است: هنرهاى تجسمى در طول تاريخِ هنر، محل تلاقى اقتصاد و هنر به شمار مى آمده است. در دوره معاصر و به­ویژه در دوران پس از جنگ جهانی دوم، با تغييراتِ اساسى در نگرش به هنر و اثر هنرى و همچنين ايجاد پیوندهای بديع و تازه هنر با بيشترِ شاخه هاى علوم انسانى، صنعت، تكنولوژى، و همچنين علومِ زيستى و طبيعى، و نيز پيدايشِ هنر معاصر و محوِ چشمگيرِ تمايز و شكاف ميانِ هنر و زندگى، فرآيندِ خلق اثر به حوادث و وقايعِ متعدد و غيرقابلِ پيش بينىِ زندگىِ روزمره بسيار نزديك و مشابه شده است. در این سالها، توجهات از خروجىِ صرفِ هنر یعنی اثر هنرىِ معين و مثلاً يك تابلوى نقاشى به ميزانِ قابلِ توجهى به فرآيند و مراحلِ توليد اثر هنری معطوف گشته است. اين فرآيند، از بسترها و خاستگاه هاى ريشه اىِ «ايده» (يعنى زندگىِ روزانه و اتفاقاتِ معمول و پيشامدهاى درونِ آن) آغاز مي شود و تا هر آنجايى كه هنرمند از هر نظر درگيرِ ايده هنرى و نگاهِ متصل به آن باشد ادامه مى يابد.

در اين موقعيت، این سؤال که «اقتصاد و هنرهاى جديد و معاصر چگونه با هم پيوند برقرار مى كنند؟» پرسشى چالش برانگيز به نظر مى رسد، چه آنكه اقتصاد و روابطِ توليد، با محصول و كالا جهتِ مبادله و معامله سروكار دارد، در صورتى كه هنرِ معاصر و هنرهاى نو و همين طور چندرسانه اى و متقابلى، معطوف به «تجربه» و «پيشامد» است و بر گرفتن خروجى و محصولِ مشخص از يك فرآيندِ خلق، اصرارى ندارد. نشست «چالش اقتصاد و هنرهاى معاصر» در پىِ تبيينِ و واكاوىِ اتصالِ اقتصاد و هنر است و مى كوشد در صورتِ پذيرفتنِِ دوجانبه اين دو مقوله نسبت به يكديگر، روشن نمايد كه آيا «فرآيند» به جاى محصول مى تواند موضوعِ اقتصاد و روابطِ اقتصادى قرار گيرد يا نه.

علاقمندان برای حضور در این نشست می توانند یک شنبه 4 آبان از ساعت 17 به تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران مراجعه فرمایند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید