تصویر برگزیده

اداره کل سینمای حرفه ای سازمان سینمایی اطلاعیه داد؛

تهیه کنندگی در سینمای ایران چگونه احراز صلاحیت می گیرند؟

آرتنا: اداره کل سینمای حرفه ای سازمان سینمایی طی اطلاعیه مهمی، نحوه احراز صلاحیت تهیه کنندگی توسط شورای پروانه ساخت را اعلام کرد.

zoom
تهیه کنندگی در سینمای ایران چگونه احراز صلاحیت می گیرند؟

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،  اداره کل سینمای حرفه ای سازمان سینمایی طی اطلاعیه ای به متقاضیان تهیه کنندگی آورده است:
1. صلاحیت های تهیه کنندگی توسط شورای پروانه ساخت احراز می شود.
2. پرداخت هر گونه وجهی بابت صدور کارت تهیه کنندگی از سوی تشکل های تهیه کنندگی برای شورای پروانه ساخت تعهدی ایجاد نمی کند.
3. متقاضیان تهیه کنندگی می توانند با مراجعه به خانه سینما از مشاوره نمایندگان خانه سینما در این خصوص بهره مند شوند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید