تصویر برگزیده

«ابولفضل قاسمی» بازیگر نابینا :

تئاتر، نمایش اوج توانمندی افراد کم توان است

آرتنا: «ابولفضل قاسمی» گفت: جدا کردن با افراد نابینا یا به صورت کلی کم توان و پذیرفتن یک سری از شرایط احساس می کنم که دل شیر می خواهد. به نظر من اوج به نمایش گذاشتن توانمندی های افراد کم توان در تئاتر است.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، ابولفضل قاسمی قمسری بازيگر نابيناي نمايش پیروزی اراده از سال ٨٥ تئاتر را شروع كرده است وي در اين رابطه با اين نمايش گفت :اين نمایش اولین تجربه تئاتر فضای باز من بود.من تئاتر رابا نمايش صحنه اي شروع کردم و  هیچ تجربه نداشتم . البته باید ذکر کنم که ما تازه اول راه این سبک از نمایش هستیم.
وي در رابطه بادشواري نمايش خیابانی نسبت به نمايش صحنه گفت :اين نوع نمايش بسیار سخت تر از نمايش صحنه ايست زيرادرِ نمایش های خیابانی فضا باز است و هرکسی می تواند وارد اجرا بشود و بازیگر باید برای حوادث ناگهانی آماده باشد که در هنگام اجرا اتفاق می افتد. اینگونه حوادث است که به نظر من باعث جذاب تر شدن و البته سخت تر شدن نمایش خیابانی می شود.
 بازیگر نمایش پیروزی اراده دررابطه با تاثیر تئاتر برروی کم توانان گفت : اولین حسن تئاتر این است که مردم با افراد کم توان آشنا می شوند،  من هر موقع که از سکویی بالا بروم و نمایشی را اجرا کنم که افراد می پسندند خوشحال می شوم که شرمنده کارگردانم نشدم. چون اجرا کردن با افراد نابینا یا به صورت کلی  کم توان و پذیرفتن یک سری از شرایط احساس می کنم که دل شیر می خواهد .به نظر من اوج به نمایش گذاشتن توانمندی های افراد در تئاتر است
 وی در پایان گفت :اگر مردم می گویند که ما دل دریایی داریم باید بگویم که دل دریایی ما بی مرداب است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید