تصویر برگزیده

با ریاست دکتر «محمد سریر»؛

بازرسان جدید شورای عالی خانه هنرمندان ایران انتخاب شدند

آرتنا: مجمع عمومی عادی خانه هنرمندان ایران 6 مهر با حضور اعضای 12 انجمن هنری عضو برگزار شد.

zoom
بازرسان جدید شورای عالی خانه هنرمندان ایران انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، مجمع عمومی عادی خانه هنرمندان ایران سه شنبه 6 مهر با حضور اعضای 12 انجمن هنری عضو خانه هنرمندان ایران با ریاست دکتر «محمد سریر» در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

پس از طرح دستور جلسه، گزارش عملکرد یک ساله خانه هنرمندان ایران توسط «مجید سرسنگی» مدیرعامل خانه هنرمندان ایران برای حاضران قرائت شد و سپس عملکرد مالی سال 92 توسط مدیرعامل این خانه مطرح و پس از قرائت گزارش بازرسان قانونی در مورد عملکرد مذکور، صورت نامه مالی دوره‌ی منتهی به 29/12/92 مورد تائید قرار گرفت.

در ادامه این جلسه موضوع انتخاب دو بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل مطرح و پس از رای گیری، «محمدرضا فیروزه ای» و «حمیدرضا نوربخش» به عنوان بازرسان اصلی و «محمد بهرامی» به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

در انتهای جلسه نیز سایر موارد دستور جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید