تصویر برگزیده

ویژگی‌ ادبی و موسیقایی تعزیه در یك اثر؛

«پیشخوانی در تعزیه» منتشر شد

آرتنا: «پیشخوانی در تعزیه» پژوهشی در نغمات آوازی شبیه‌خوانی، نام اثری از «اردشیر صالح‌پور» است كه توسط سوره مهر منتشر شده است.

zoom
«پیشخوانی در تعزیه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، «پیشخوانی در تعزیه» دارای هشت فصل است كه به ترتیب عبارتند از «پیش درآمد»، «پیشخوانی، زمینه‌ها و تعاریف»، «ویژگی‌های ادبی پیشخوانی‌ها»، «سرایندگان پیشخوانی‌ها»، «موسیقی پیشخوانی‌ها»، «نوحه‌های پیشخوانی»، «خوانندگان و نوازندگان» و «سایر پیشخوانی‌ها».
 در این كتاب به جز بحث تئوریك در زمینه نغمات آوازی شبیه‌خوانی، شعرهای از پیشخوانی‌ها تعزیه‌ها نیز گردآوری و منتشر شده است.
همچنین در این كتاب نام تعدادی از سرایندگان، خوانندگان و نوازندگان پیشخوانی‌ها نیز آمده است.
در مقدمه كتاب اینگونه آمده است: «ترانه‌ها، آواها و نواهای گمشده و رها‌شده در كوی و برزن‌ها با حمایت جدّی دولت قاجار مجالی یافت تا خود را به ثبت برساند. هر چند این فرصت مغتنم اگر چه خوش درخشید؛ اما دیری نپایید و بخشی از آن به گرامافون و صفحات و رادیو ره یافت بخش دیگر هم در یاد و حنجره‌ها پژمرد. و این همان نكته‌ای است كه «روح‌اله خالقی» و «ابوالحسن صبا» به آن اشاره داشتند، كه تعزیه وجه ضمان موسیقی ایرانی بوده است. به‌رغم ریشه‌ها و پیشینه‌های بسیار، «شبیه‌خوانی» در دورة قاجار رونق بسزایی یافت...»
«از صبا تا نیما»، «تكیه و حسینه‌های ایرانی»، «سرگذشت موسیقی در ایران»، «نمایش در ایران»، «تعزیه و تعزیه‌خوانی» و «سفرنامه بنجامین» نام تعدادی از منابع و مآخذ صالح‌پور برای نگارش «پیشخوانی در تعزیه» است.
«پیشخوانی در تعزیه» به قلم اردشیر صالح‌پور را انتشارات سوره مهر در 115 صفحه و بهای سه هزار و 600 تومان منتشر كرده است.
اردشیر صالح‌پور، مدرس، محقق عرصه تئاتر، دكترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر دارد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید