ماه رمضان
تصویر برگزیده

با حضور اعضای هیئت مدیره قبلی؛

هیئت مدیره جدید انجمن تهیه کنندگان مستند معرفی شدند

آرتنا: مرتضی رزاق کریمی، جعفر صانعی مقدم، سعید رشتیان، حسین حقگو، علیرضا حسینی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره معرفی شدند.

zoom
هیئت مدیره جدید انجمن تهیه کنندگان مستند معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، مجمع عمومی عادی انجمن تهیه کنندگان مستند، با حضور اعضای هیئت مدیره قبلی جعفر صانعی مقدم، حسین حقگو، محمدرضا دزفولی، فخرالدین سیدی و خانم مهناز حقگو و اعضای انجمن با حدنصاب اعضا و حضور  فرهادتوحیدی  رئیس هیئت مدیره خانه سینما و مرتضی رزاق کریمی از اعضای هیئت مدیره خانه سینما که از اعضای انجمن تهیه کنندگان مستند است.

دستور جلسه، اعلام گزارش هیئت مدیره از فعالیت‌ها و گزارش مالی دو سال گذشته و سندچشم انداز انجمن و نیز انتخابات هیئت مدیره و بازرس جدید انجمن بود. انجمن در جهت آگاهی اعضا از طریق ایمیل، گزارش هیئت مدیره را برای کلیه اعضا ارسال نمود و با درج آگهی در روزنامه و ارسال پیامک و ایمیل و انتشار خبر در سایت‌های خبرگزاری‌ها، خبر برگزاری مجمع را به اطلاع اعضا رساند.
فرهاد توحیدی ضمن قدردانی از فعالیت‌های انجمن تهیه کنندگان مستند گفت: «هر دو صنف مربوط به مستندسازان جزوء درخشان‌ترین و از اصناف برگزیده خانه سینما هستند بخصوص انجمن تهیه کنندگان مستند که سابقه کار صنفی گسترده دارد.» نیز اشاره کردند: «از بین ۳۱ صنف خانه سینما، حضور دو عضو از صنف انجمن تهیه کنندگان مستند و انجمن مستندسازان در هیات مدیره، نسبت بالای حضور و کیفیت مدیریت این اصناف را نشان می‌دهد. در کل باید بگویم نحوه برخورد صنفی آن‌ها چنان است که می‌توانند در مدیریت خانه سینما حضور موثر داشته باشند و کمک بسیار کنند.»
با اعلام پایان دوره فعالیت هیات مدیره، هیات رئیسه، یازده کاندیدای هیئت مدیره را اعلام کردند و پس از برگزاری انتخابات، از میان کاندیدا‌ها، به ترتیب مرتضی رزاق کریمی، جعفر صانعی مقدم، سعید رشتیان، حسین حقگو، علیرضا حسینی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره معرفی شدند و مجید خالقی سروش و رامین حیدری فاروغی به عنوان اعضای علی البدل. از میان سه کاندیدا برای بازرس انجمن، فخرالدین سیدی به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا نیازی به عنوان بازرس علی البدل انجمن انتخاب شدند.
 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید