تصویر برگزیده

تـا 9 اسفند؛

آغاز ثبت‌نام ناشران در هشتمين نمايشگاه کتاب تهران

آرتنا: با قرار گرفتن فرمهاي ثبت‌نام ناشران خارجي بيست و هشتمين نمايشگاه بين‌المللي کتاب بر روي سايت نمايشگاه، ثبت‌نام از ناشران بخش بين‌الملل آغاز شد.

zoom
 آغاز ثبت‌نام ناشران در هشتمين نمايشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، طبق جدول زمان‌بندي، هر ساله جزوه اطلاعات و مقررات و فرمهاي ثبت‌نام نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران در نمايشگاه فرانکفورت توزيع و ثبت‌نام از اين نمايشگاه آغاز مي‌شود.
در سال جاري نيز اين جزوه و فرم‌هاي ثبت‌نام در نمايشگاه فرانکفورت توزيع و همزمان با اين نمايشگاه بر روي سايت نمايشگاه کتاب تهران قرار داده شده است.
مطابق جدول زمان‌بندي شده ناشران علاقه‌مند مي‌توانند فرمهاي مذکور را از طريق سايت WWW.TIBF.ir/Eng دريافت و تا تاريخ 28 فوريه (9 اسفند 1393) نسبت به ثبت‌نام قطعي در نمايشگاه اقدام نمايند.
مطابق جزوه اطلاعات و مقررات بيست و هشتمين نمايشگاه، هزينه غرفه براي ناشران عرب به ازاي هر مترمربع 50 يورو و براي ناشران لاتين 100 يورو و براي نمايشگاههاي فرهنگي و سفارتخانه‌ها به ازاي هر مترمربع 150 يورو در نظر گرفته شده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید