تصویر برگزیده

در پانصد و بیست و سومین نشست؛

مصوبات نشست هیات انتخاب و خرید کتاب اعلام شد

آرتنا: فهرست کتاب‌های تصویب شده در پانصد و بیست و سومین نشست هیات انتخاب و خرید کتاب بر روی سایت این هیات قرار گرفت.

zoom
مصوبات نشست هیات انتخاب و خرید کتاب اعلام شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، ناشران می‌توانند برای آگاهی از مصوبات پانصد و بیست‌ و‌ سومین نشست هیات انتخاب و خرید کتاب به آدرس اینترنتی www.mof.farhang.gov.ir/fa/home/book مراجعه کنند.

بر اساس این گزارش، به منظور ایجاد فرصت برابر برای همه کتاب‌های منتشر شده و بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده با دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی (اداره کل امور کتاب) و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در  استان‌ها، یک نسخه از هر کتاب چاپ اول، پس از اعلام وصول به دبیرخانه هیات انتخاب و خرید کتاب ارسال می‌شود تا در نشست‌های این هیات درباره خرید آن اعلام نظر شود. از این رو، برای طرح کتاب در هیات یاد شده نیازی به مکاتبه یا مراجعه حضوری ناشران نیست.

در جلسات هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علی اصغر محمدخانی، حمیدرضا ارباب سلیمانی، محمدکاظم شمس، محمدعلی مهدوی‌راد، علی شجاعی صائین، علی‌اصغر سیدآبادی، مصطفی امیدی، و علی اوجبی حضور دارند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید