تصویر برگزیده

روابط عمومی خانه تئاتر اعلام کرد:

خانه تئاتر خواهان ده برابر شدن بودجه تئاتر است

آرتنا: خانه تئاتر با انتشار درخواست افزایش بودجه تئاتر کشور از اعضای خود دعوت کرد برای امضا این درخواست به روابط عمومی خانه تئاتر مراجعه نمایند.

zoom
خانه تئاتر خواهان ده برابر شدن بودجه تئاتر است

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، متن درخواست خانه تئاتر برای افزایش بودجه تئاتر کشور به شرح زیر است:
تئاتر یک کالای تجاری و انتفاعی نیست. تئاتر یک پدیده ی فرهنگی است که درمانگر روان و اخلاق فردی و اجتماعی است.  نگاهی به آمارهای سالیان گذشته، نشان از وضعیت مصیبت بار فرهنگ و به ویژه تئاتر در کشور دارد. طی پنج سال گذشته بودجه  تئاتر نه تنها هیچ رشدی نداشته، حتی در امور تولیدی و زیر بنایی به مقدار قابل توجهی کاسته شده است .
بودجه کنونی  تئاتر کمتر از یک درصد کل بودجه فرهنگی  کشور، و در تصویری گسترده تر تنها دوهزارم درصد از بودجه کل یا یک پنجاه هزارم بودجه کل کشور است. آیا چنین واقعیت سهمگینی شایسته تئاتر و فرهنگ کشور پهناور ایران است؟
خانه تئاتر ایران مصرانه خواهان آن است که بودجه تئاتر کشور دست کم ده برابر میزان کنونی شود. بدین منظور از کلیه هنرمندان این عرصه دعوت می کند  که یکپارچه و یکصدا: "ده برابر شدن بودجه تئاتر" را از مسئولان  و قانون گذاران کشور مطالبه کنند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید