تصویر برگزیده

سال آینده برگزار می‌شود؛

چهارمین جشنواره ملی عکس ایران اردیبهشت

آرتنا: به دلیل همزمانی دوسالانهٔ ملی عکس ایران بازمان برگزاری چهارمین جشنواره ملی عکس ایران، زمان برگزاری این جشنواره به اردیبهشت‌ماه سال آینده تغییر کرد.

zoom
 چهارمین جشنواره ملی عکس ایران اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، سه دوره پیشین جشنواره ملی عکس ایران که هرساله توسط انجمن سینمای جوانان ایران در دی‌ماه برگزار شده است، امسال به دلیل همزمانی این جشنواره با دوسالانه ملی عکس ایران که از تاریخ 3 الی 23 دی‌ماه برگزار خواهد شد و به‌منظور جلوگیری از هم‌پوشانی این دو رویداد مهم در عرصه عکاسی کشور چهارمین جشنواره ملی عکس ایران در اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار می‌شود.
اخبار تکمیلی، زمان‌بندی برگزاری و تغییرات احتمالی در نحوهٔ برگزاری چهارمین جشنواره ملی عکس ایران بعد از تصویب در شورای عالی آژانس عکس ایران و تایید انجمن سینمای جوانان ایران متعاقباً اعلام می‌شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید