ماه رمضان
تصویر برگزیده

در بهارستان شماره 140؛

یادداشتهای ناصر الدین شاه قاجار برای نخستین بار منتشر شد

آرتنا: ماهنامه الکترونیکی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران «روزنامه قبله عالم» منتشر شد. این روزنامه یادداشتهای ناصرالدین شاه قاجار در سنوات مختلف است و نشان می دهد که وی دستی بر نوشتن و هنر داشته است.

zoom
یادداشتهای ناصر الدین شاه قاجار برای نخستین بار منتشر شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، شاید نیم قرن سلطنت طبع شاه صاحبقران قاجار را به گونه ای شکل داده بود که وی دستی هم بر نوشتن و هنر داشته باشد و حتی مثل برخی از امروزیها ، یادداشتهای روزانه بنویسد؛ یادداشتهایی که در تازه ترین شماره نشریه الکترونیکی بهارستان می توانید با دست خط خود شاه صاحبقران آنها را بخوانید.
 در تازه ترین ماهنامه الکترونیکی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران «روزنامه قبله عالم» منتشر شد. این روزنامه در حقیقت یادداشتهای ناصرالدین شاه قاجار در سنوات مختلف است که به روز بوده و به  وقایع اتفاقیه روزمره چه جزئی و چه مهم می‌پردازد و جالب این است که هیچ نکته  کوچکی را از قلم نمی اندازد.

تا کنون این یادداشتها در جایی به چاپ نرسیده و برای اولین بار است که از سوی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران منتشر می شود .در شماره های بعدی نیز بخش های دیگر این یادداشتها ارائه خواهد شد. نقاشیهای این شاه قاجار نیز در بخش دیگری از بهارستان شماره 140 آورده شده است.
معرفی نخستین نشریه زنان در کشور به نام "دانش" که به مدیریت و صاحب امتیازی خانم دکتر کحال دختر یعقوب جدیدالاسلام همدانی در 10 رمضان سال 1328ق، در «مطبعه شرقی» منتشر شد در شماره جدید بهارستان آمده است . آلبوم تصاویر بازدید ملکه انگلیس از ایران در اسفند 1339 و تاریخچه ای از دیدار شاهان ایران با ملکه های انگلستان را در " به روایت تصویر" ملاحظه خواهید کرد. نخستین اجلاس سران کشورهای اسلامی اهداف و دستاوردهای آن نیز بخش دیگری از تازه ترین شماره نشریه الکترونیکی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران است.
برای ورق زدن این نشریه کافی است تا به آدرس اینترنتی http://iichs.ir/p/Publication.aspx?PName=baharestan&theme=Publication سری بزنید.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید