تصویر برگزیده

تغییردر فرایند حمایتی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای؛

تخصیص وام بانکی با سود پایین برای بازی های رایانه‌ای

آرتنا: مدیر واحد تولید بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به تغییر فرایند حمایتی این بنیاد در سال‌جاری اشاره کرد و گفت: بازی‌های رایانه‌ای «باغ وحش من» و «آریو» از پروژه‌های مشارکتی باقی مانده از سال گذشته بودند که مورد حمایت بنیاد قرار می‌گیرند.

zoom
تخصیص وام بانکی با سود پایین برای بازی های رایانه‌ای

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، «مهرداد آشتیانی» با بیان اینکه فرایند حمایتی بنیاد از بازی‌ها تغییرکرده است افزود: از این پس بنیاد ملی بازی های رایانه ای با تخصیص وام بانکی با سود پایین از بازی های رایانه‌ای حمایت می کند.
مدیر واحد تولید بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به دو قرارداد مشارکتی باقی مانده از سال‌های گذشته اشاره کرد و   گفت:  دو پروژه به نام "باغ وحش من" از تولیدات رویاگران نرم افزار و "آریو" از تولیدات رسانا افزار شریف با حضور ناظر مستقیم بنیاد بر روند اجرای پروژها، مورد حمایت قرار می گیرند.   
وی ادامه داد: در سیاست گذاری جدید بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، بازی‌ها از فرم مشارکتی که در گذشته وجود داشت خارج و  به شکل تخصیص وام بانکی با سود کم به تولید کنندگان تغییر می کند.
مدیر واحد تولید بنیاد ملی بازی های رایانه ای، به نحوه اجرای فرایند حمایتی از تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت:
پس از رتبه بندی و بر اساس شاخصه‌های طرحی که شرکت متقاضی حمایت  به بنیاد  ارایه می‌کند مبلغی به عنوان وام  برای متقاضی تعیین می شود.
آشتیانی افزود: بنیاد ملی بازی های رایانه ای در این زمینه هماهنگی های لازم را  با بانک انجام داده تا وام درخواستی شرکت های بازی ساز با بهره پایین به شرکت‌ها تخصیص داده شود و بازی سازان پس از اتمام پروژه و گذراندن زمان استراحت، وام دریافتی را به بانک بازپس خواهند داد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید