تصویر برگزیده

برای مطرح شدن در هیأت انتخاب و خرید کتاب صورت می گیرد؛

اختیاری شدن تحویل کتاب از سوی ناشران

آرتنا: ناشرانی که تمایل دارند کتاب‌های آن‌ها در هیات انتخاب و خرید کتاب مطرح شوند، 2 نسخه از اثر خود را طبق روال سابق به بخش اعلام وصول در دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی(اداره کل امور کتاب) یا ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان‌ها ارایه خواهند کرد که یکی از این نسخه‌ها به دبیرخانه این هیأت ارسال می‌شود.

zoom
 اختیاری شدن تحویل کتاب از سوی ناشران

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، این شیوه در گذشته نیز معمول بوده است و نیازی به مکاتبه یا مراجعه حضوری ناشران به دبیرخانه هیات انتخاب و خرید کتاب برای طرح کتاب‌هایشان در نشست‌های این هیات نیست.

همچنین ناشرانی هم که مایل به مطرح شدن کتاب‌های خود در این هیأت نیستند، تنها یک نسخه از کتاب خود را تحویل بخش اعلام وصول می‌دهند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر با تغییرات ایجاد شده در این آیین‌نامه، فایل PDF کتاب توسط ناشر برای ثبت در سیستم جامع الکترونیکی نگهداری می‌شود. از این رو به دلیل ثبت سابقه کتاب‌های ناشران در سامانه جامع الکترونیکی کتاب فقط یک نسخه برای ثبت در بانک اطلاعات موسسه خانه کتاب دریافت می‌شود و صرفا در صورت تمایل ناشر برای طرح کتاب خود در هیات انتخاب و خرید کتاب، نسخه دوم نیز به بخش اعلام وصول در دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی(اداره کل امور کتاب) یا ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان‌ها ارایه می‌شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید