ماه رمضان
تصویر برگزیده

رییس ستاد مبارزه با بازی‌های غیر مجاز رایانه‌ای خبر داد:

برخورد اولیه با بازار گیم پیشگیرانه است

آرتنا: رییس ستاد مبارزه با بازی‌های غیر مجاز رایانه‌ای گفت: فعالیت ستاد در دو حوزه انجام می گیرد؛ نخست الصاق هولوگرام بر بازی های مجاز ایرانی وخارجی و بخش دوم کار ستاد، ساماندهی بازار بازی‌های رایانه‌ای است.

zoom
برخورد اولیه با بازار گیم پیشگیرانه است

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، «خسرو کردمیهن» به تشریح برنامه های ستاد مبارزه با بازی‌های غیر مجاز رایانه‌ای پرداخت و افزود: در زمینه الصاق هولوگرام ستاد مبارزه با بازی‌های غیر مجاز رایانه‌ای نیروی های انسانی بنیاد به طور مستقیم بر نحوه الصاق هولوگرام بر روی بازی ها نظارت خواهند داشت.  با اجرای این طرح به طورخودکار از قرار گیری هولوگرام برروی بازی های فاقد مجوز جلوگیری می شود.
وی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی بنیاد در زمینه  اجرای طرح یاد شده تهیه آمار دقیق از بازی‌های مجاز موجود در بازار کشور است.
کردمیهن به ساماندهی بازار گیم داخلی اشاره کرد و گفت: بنیاد ملی بازی های رایانه ای مجموعه ای فرهنگی است و سعی داریم کلیه اقدامات و کارهای ستاد مطابق با اصول و تعاریف فرهنگی باشد.
وی با بیان اینکه در زمینه نظارت  از هرگونه تنش در بازار جلوگیری خواهیم کرد، افزود: اقدامات ستاد در مرحله نخست پیشگیرانه ، راهبردی و هدایت کننده است  و در مرحله آخر تهاجمی و با همکاری مراجع  قضایی و نیروی انتظامی اقدام به جمع آوری بازی های غیر مجاز در بازار می کنیم.
کردمیهن به دستاوردهای اجرای طرح ساماندهی بازار بازی های رایانه ای  پرداخت و گفت: بازار ارتباط مستقیم با بازی رایانه ای دارد و اگر بازار از بازی های غیر مجاز تطهیر شود به شکل خودکار سبد مخاطبین از  بازی های غیر مجاز خالی می شود و مخاطبان به سمت بازی های ایرانی جذب می شوند.
وی ادامه داد: زمانی که  تقاضا برای بازی‌های مجاز افزایش یابد به طبع،  منافع  بازی سازان حفظ می شود و تولید کنندگان بازی‌های ایرانی با انگیزه بیشتری اقدام به تولید محصول می کنند.
رییس ستاد مبارزه با بازی‌های غیر مجاز رایانه‌ای با بیان اینکه در کشور حدود 180عنوان بازی ایرانی تولید شده است، گفت: درصد بسیاری از اقشار مختلف جامعه اطلاع دقیقی از بازی های رایانه ای ساخت ایران ندارند و با اجرای طرح یاد شده می توانیم بازی ایرانی را به خانواده ها معرفی کنیم.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید