ماه رمضان
تصویر برگزیده

اختصاصی آرتنا/

«آغاز فصل سرد»؛ رمانی همبسته و وابسته ادبی

آرتنا: «حمید رضا اکبری» معتقد است که «ضحی کاظمی» نویسنده ای تیزبین در طرح مسایل اجتماعی است آنگونه که خود نماینده ای از جامعه می شود.

zoom
«آغاز فصل سرد»؛ رمانی همبسته و وابسته ادبی

نوشته: حمید رضا اکبری (شروه) / خبرگزاری هنر «آرتنا»


رمان «آغاز فصل سرد» نوشته «ضحی کاظمی» است که توسط نشر افراز به چاپ رسید.
در خوانش اولیه این رمان فارسی به نشانه هایی پی می بریم که با دیالوگهایی مکالمه ای در داستان روایت را شروع می کنند.
از این گونه متن نوشتاری شاید در تاریخ ادبیات جهان کم نباشند .اما آنچه این رمان را خواندنی تر می کند روایت شخصیت لیلی  
می باشد که ثابت می ماند ولی با این وجود این لیلی جریان ساز می شود و خواننده را برای ادامه خوانش رمان حریص می کند .
در این رمان ساختمند ما شاهد باز تعریف زندگی انسانهایی می باشیم که امکان دارد در روز ما شاهد حضور آنان در کنار خود  
باشیم . به نظر من انتخاب این گونه دیالوگ در مکالمات تلفنی توسط نویسنده محترم خود نشانه ای از جاری بودن زندگی و اتفاقات
زنانه ای است که نویسنده در خلق آن حسی نوستالوژیک دارد.
ضحی کاظمی نویسنده ای تیز بین در طرح مسایل اجتماعی می باشد .خواننده این رمان به ریز و درشت مسایل لیلی پی می برد که
که خود نماینده ای از جامعه است. این همان تکنیک نوشتاری ضحی در خلق این رمان است .
شما در تک گویی های ذهنی شخصیت لیلی به این مهم می توانید دست یابید . که روان پریشی اجتماعیی اکنون در زمانه ما بیدادگر
است .این سخنان که بگذریم فرم رمان پایدار است و لذت متن در این نوشتار از دل فرهنگ برآمده و گسستی در آن یافت نمی شود .
در جریان سازی برای این رمان نویسنده زبانی افقی و عمدی بر پیکره رمان بر قرار کرده است و این دیالوگهای رمان را یک دست
جلوه می دهد که من اعتقادی به این موضوع ندارم .چرا که شیوه رو به جلوی رمان همین می باشد . زیرا همین یک دستی در بطن
خود در زمان خوانش حامل پاره هایی از روان پریشی لازم برای اغوای خواننده در خود دارد .و این خود نشانه ای از از ادبیات
مدرنیته به حساب می آید زیرا خواننده حرفه ای شاهد باز پخش زبانی می باشد که این شیوه باز پخشی هماره از راه برش حاصل
می شود .دوستان در جایی خواندم :(با اتکا به روان کاوی می توان به شکل غیر مستقیم متن لذت بخش و متن سرخوشی بخش را در
مقابل هم قرار داد. لذت گفتنی است ،سر خوشی گفتنی نیست سر خوشی ممنوع است در بین گفته شود و برای سخنگو قدغن است
و به تعبیر دیگر جزء در فاصله بین سطرها نمی تواند به سخن در آید و در این بین نقادی با متون لذت بخش سرو کار دارد .)
و این همان چیزی می باشد که این رمان را جزوء متون لذت بخش بشمار می آورد ودر جرگه رمانهای نو قرار می دهد .
هرچند که خود می دانید با تغییرات جامعه رمان نیز شکل می اندازد و رمان نویس خود تابع زمانه است .
در آخر باید بگویم رمان آغاز فصل سرد جنبه عقلانی دارد و از این رو به دلیل ماهیت خود نوعی پیچیدگی نیز در خود دارد .
بنابر این می کوشد از قواعد روشنی بهره ببرد .چنان صریح که احساس نویسنده را واداشته است تا خود را در لایه های صوری
ادبیت اثر بپو شاند و از عریانی صراحت بپرهیزد.
حمید رضا اکبری (شروه) -19/9/93-بوشهر 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

پر بازدیدترین اخبار