ماه رمضان
تصویر برگزیده

گروه نمايش «نيست» برپا می کند؛

پخش فیلم تئاتر همراه با نشست های تخصصی

آرتنا: بخش دوم سلسله نشست های تخصصی «نقالی هنر روایتگر» با حضور اساتید تئاتر و پخش فیلم تئاترهای آنان در مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

zoom
پخش فیلم تئاتر همراه با نشست های تخصصی

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، گروه نمايش «نيست» كه بيش از يك دهه بر روي نمايش ايراني و شيوه اجرا اينگونه نمايشي به عنوان يكي از ريشه هاي فرهنگ ايران زمين، كار پژوهشي انجام داده است توانسته طی سه دوره نشست‌های تخصصی را در مورد هنر نقالی برگزار کند.
دور سوم این نشست ها در دو بخش با حضور اساتید برجسته تئاتر در مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود. در بخش اول داوود فتعلی بیگی، دکتر محمد حسین ناصربخت و رضا کیانیان مباحثی را با این محوریت ارائه کردند.
بخش دوم این نشست ها که از روز چهارشنبه 26 تا 28 آذرماه ساعت 16 تا 20 برگزار خواهد شد. در این جلسات عليرضا نادري با پخش فیلم نمایش «كوكوي كبوتران حرم» به به موضوع محوری «خوانش روزآمد- بازخواني امروزين»، علي اصغر دشتي با نمایش فیلم نمایش «دن کیشوت» به موضوع محوری «بي پناهي بازيگر» و دکتر قطب الدین صادقی با نمایش فیلم نمایش «مويه جم» به بحث «جنس و لحن بازي با اتكا به ادبيات نمايشي» خواهند پرداخت.
دور سوم سلسله نشست های تخصصی «نقالی هنر روایتگر» از تاريخ ٢٣ تا ٢٨ آذرماه در سالن مشاهير تياتر ايران در مجموعه تياتر شهر برگزار مي شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید