ماه رمضان
تصویر برگزیده

سرسنگی مصوبات جدید کمیته هنر شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را اعلام کرد

راه اندازی دکتری فناوری معماری در دانشگاه تهران

آرتنا: دکتر مجید سرسنگی، رئیس کارگروه هنرِ شورای گسترش آموزش عالی از راه اندازی دکتری فناوری معماری در دانشگاه تهران و کارشناسی معماری در دانشگاه تربت حیدریه خبر داد.

zoom
راه اندازی دکتری فناوری معماری در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، مجید سرسنگی درباره راه اندازی این دو رشته گفت: براساس تصویب جلسه کارگروه هنرِ شورای گسترش آموزش عالی در تاریخ 5 آذر، با تاسیس و راه اندازی دکتری فناوری معماری در دانشگاه تهران و کارشناسی معماری در دانشگاه تربت حیدریه موافقت به عمل آمد.
رئیس کارگروه هنرِ شورای گسترش آموزش عالی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: در این جلسه هم چنین به دلیل نقص در پرونده علمی، درخواستِ راه اندازی کارشناسی فرش در دانشگاه هریس و دکتری پژوهش هنر در دانشگاه مازندران موردِ تصویب واقع نشد.
کارگروه هنرِ شورای گسترش آموزش عالی تنها مرجع بررسی و تائید گسترش رشته های هنری و معماری در تمام مقاطع آموزش عالی و در تمامی دانشگاه های کشور است.

۱۱:۲۵ ::: ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۳

ARTNA آرتنا-> معماری - استان ها -

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید