ماه رمضان
تصویر برگزیده

اختصاصی آرتنا/

برگزاری نشست عوامل اجرایی پنجمین دوره جایزه ادبی لیراو در کرمانشاه

آرتنا: موسس جایزه ادبی لیراو گفت: موسسین قصد دارند این جایزه به مراکزاستانها کشیده شود تا چهره های اهل قلم شهرستانی بهتر دیده شوند.

zoom
برگزاری نشست عوامل اجرایی پنجمین دوره جایزه ادبی لیراو در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری هنر «آرتنا»، نشست مقدماتی برگزاری پنجمین دوره ی جایزه ی ادبی لیراو در استان کرمانشاه (اسلام آباد غرب ) برگزار گردید . در این نشست که با حضور جناب استاد آرش آذر پیک ( بنیانگذار مکتب ادبی اصالت کلمه ) و آقای حمید رضا اکبری شروه ( مؤسس جایزه ی ادبی لیراو ) و آسا آرامش ( مسئول کارگاه ادبی قلم  برگزار شد.
در این هم اندیشی  ضمن  تشریح اهداف جایزه ی ادبی  لیراو وبیان گزارشی از نحوه چهاردهوره این جایزه در حوزه های ادبیات داستانی و شعر . سرکار خانم آسا آرامش ( مسئول کارگاه ادبی قلم ) از سوی هیئت مؤسس جایزه ی ادبی لیراو به عنوان دبیر اجرایی این جایزه برای پنجمین دوره آن انتخاب گردید .

همچنین خانم آسایش در این جلسه  بیان داشت : کارگاه ادبی قلم  همیار برگزاری پنجمین دوره ی جایزه ی  ادبی لیراو خواهد بود و در اول اسفند ماه فراخوان پنجمین دوره ی جایزه ی ادبی لیراو توسط کارگاه ادبی قلم اعلام می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید