ماه رمضان
تصویر برگزیده

کانون منتقدان تئاتر ایران برگزار می کند:

کارگاه تخصصی نقد تئاتر

آرتنا: کانون ملی منتقدان تئاتر ایران با همکاری مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و کانون بین المللی منتقدان تئاتر (I.A.T.C) دو کارگاه تخصصی نقد تئاتر را در زمستان سالجاری و بهار سال آینده برگزار می کند.

zoom
کارگاه تخصصی نقد تئاتر

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، این دو کارگاه در دو گروه مجزا و با هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی نقد تئاتر برنامه ریزی شده و برگزار می شود. کارگاه آزاد نقد تئاتر به عموم علاقه مندان نقد تئاتر اختصاص دارد و در این کارگاه که طی سه ماه توسط مدرسین کانون منتقدان تئاتر با سرفصل های "مبانی نقد تئاتر"، "نقد ژورنالیستی تئاتر" و "نقد علمی تئاتر" برگزار می شود، شرکت کنندگان پس از طی سه دوره گواهی پایان دوره را از طرف کانون ملی منتقدان تئاتر ایران دریافت می کنند. کارگاه آزاد نقد تئاتر اواخر بهمن ماه آغاز می شود و تا اواسط خرداد ماه سال آینده به اتمام می رسد.
کارگاه تخصصی دوم ویژه اعضاء کانون ملی منتقدان و به صورت رایگان برگزار می شود که در این کارگاه منتقدان عضو کانون دوره کوتاه مدت تخصصی را با حضور یک استاد برجسته داخلی و یک منتقد سرشناس از کانون بین المللی منتقدان تئاتر خواهند گذراند و گواهی پایان دوره را از طرف کانون بین المللی منتقدان تئاتر دریافت می کنند.
به گزارش روابط عمومی کانون منتقدان تئاتر ایران این کارگاه به صورت بین المللی و با نظارت کانون بین المللی منتقدان تئاتر (زیر نظر یونسکو) برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.
لازم به ذکر است که هیات مدیره کانون ملی منتقدان تئاتر ایران برای برگزاری این کارگاه تخصصی و دعوت از اساتید معتبر بین المللی از مرکز هنرهای نمایشی معاونت هنری و دبیرخانه سی و دومین جشنواره تئاتر فجر درخواست همکاری کرده بود که بعد از رد این درخواست ها از طرف مدیر مرکز هنرهای نمایشی و دبیر جشنواره تئاتر فجر با تعامل و همکاری مثبت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری به نتیجه مثبت و مطلوبی در این خصوص رسید.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید