ماه رمضان
تصویر برگزیده

محمد ابراهيم لگزيان؛

دبیر شورای شعر نیشابور انتخاب شد

آرتنا: پس از رأی گیری مسئوولین انجمن های ادبی شهرستان نیشابور «محمد ابراهيم لگزيان» شاعر نیشابوری بعنوان دبیر شورای شعر انتخاب شد.

zoom
دبیر شورای شعر نیشابور انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، رمضان علي بيات مسؤول فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور با اعلام مطلب فوق اظهار كرد: شورای شعر بر اساس دستور العمل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در شهرستان های استان تشکیل که ریاست آن را  رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هر شهر عهده داراست و دبیر شورای شعر بر اساس انتخاب اعضای انجمن های ادبی مشخص می گردد.
وی گفت: پس از پایان دوره دبیر شورای شعر که بصورت یکساله انتخاب می گردد مسؤولین انجمن های ادبی بر اساس دعوت بعمل آمده گردهم آمده و دبیر شورای شعر شهرستان را انتخاب کردند.
بيات افزود: در آخرین انتخابات صورت گرفته  محمد ابراهيم لگزيان با رأی مسؤولین انجمن های ادبی بعنوان دبیر شورای شعر شهرستان نیشابور به مدت یکسال انتخاب گردید.
وی تصریح کرد: پیش از این استاد محمد پروانه دبیري شورای شعر شهرستان نیشابور را عهده دار بود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید